Select Page

GXD GIÚP BẠN THÀNH CHUYÊN GIA

  • Pháp lý
  • Nhật ký thi công
  • Hoàn công công trình
  • An toàn lao động
  • Góc Tư vấn
  • Hợp đồng xây dựng
  • Định mức Đơn giá

Giám sát viên công trình Cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng I

Giám sát viên công trình cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I mới được ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không? Câu trả lời là: Giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ phù hợp với cấp...

Read More
Loading
  • Biểu mẫu Nghiệm thu thanh toán
  • Tiếng Anh nghiệm thu thanh toán
Loading

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

Đăng ký kênh video