1. Giao diện phần mềm Quyết toán GXD trên Excel 2016

Sau khi khởi động phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ thanh quyết toán mới và nạp vào Excel như hình sau (giao diện trên Excel 2007 trở lên hoàn hoàn tương tự):
Lưu ý: Phần mềm chỉ chạy trên Excel 2007 trở lên.

Giao diện phần mềm trên menu Ribbon

TRỞ LẠI MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUYẾT TOÁN GXD