Nghiệm thu thanh toán ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD. Nghiệm Thu Thanh Toán là trang web phổ biến ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD do công ty CP Giá Xây dựng sản xuất vào thực hiện các nghiệp vụ và nâng cao chất lượng các nghiệp vụ sau:

 • Nghiệm thu chất lượng công việc, giai đoạn
 • Nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành
 • Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, phụ lục hợp đồng
 • Thanh toán khối lượng hoàn thành: Hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định, điều chỉnh giá
 • Điều chỉnh giá, chỉ số giá
 • Quyết toán A-B (quyết toán hợp đồng)
 • Quyết toán vốn đầu tư
 • Hệ thống văn bản pháp lý quy định hiện hành: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Nghị định số 37/2015/TT-BXD, Thông tư số 07/2016/TT-BXD, Thông tư số 08/2016/TT-BXD… liên quan đến nghiệp vụ nghiệm thu, thanh toán
 • Và nhiều nghiệp vụ định giá khác

Được gọi tắt là Nghiệm Thu Thanh Toán, trang web đã được GXD JSC chú trọng phát triển từ rất lâu. Các nội dung chính: Nghiệm thu, Hoàn công, Chất lượng công trình, Bảo vệ khối lượng, Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, các nghiệm vụ Kỹ sư QS Quantity Surveying. Nội dung trang web được duy trì song song với trang diễn đàn thảo luận http://nghiemthuthanhtoan.net. GXD JSC mong rằng qua trang web các nghiệp vụ liên quan đến nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán hợp đồng sẽ được phổ biến tới đông đảo các đồng nghiệp xây dựng.

Kênh youtube của trang Nghiệm Thu Thanh Toán: http://youtube.com/thanhquyettoan

Group facebook về Nghiệm Thu Thanh Toán:
http://facebook.com/groups/thanhquyettoan

 • Để đặt mua phần mềm Quyết toán GXD mời bạn liên hệ ngay Ms
  Thu An 0985 099 938 hoặc Ms Huyền Thanh 0974 889 500
 • Hoặc truy cập đặt mua phần mềm tại: http://gxd.vn
 • Để đăng ký khóa học Thanh quyết toán GXD nổi tiếng Việt Nam mời bạn alo ngay hotline Ms Thu An 0985 099 938 hoặc Ms Huyền Thanh 0974 889 500
 • Địa chỉ email: phanmem@giaxaydung.com