Tư duy BIM và Phần mềm Quản lý chất lượng GXD – Tư tưởng chủ đạo

Ứng dụng phần mềm QLCL GXD xây dựng mô hình thông tin công trình, mô hình quản lý xây dựng, mô hình thông tin quản lý xây dựng

Tư tưởng chủ đạo

Tạo 1 lần sử dụng nhiều lần:

Tất cả những thông tin, dữ liệu và các thiết lập mà thao tác lặp đi lặp lại, mỗi lần khởi công công trình là kỹ sư lại phải khởi tạo. Thì bây giờ phần mềm sẽ tạo sẵn mô hình đó, trong đó có sẵn những thứ cần có, không phải đi khởi tạo lại từ đầu nữa.

Dữ liệu, thông tin chỉ từ 1 nguồn thống nhất:

Có thể phân quyền khai thác thông tin từ bất kì đâu qua mạng kết nối. Những người liên quan, hàng ngày làm việc là xây dựng và góp chung dữ liệu vào đó rồi cùng khai thác.

Sử dụng cơ chế lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu:

Phần mềm QLCL GXD từ bản 8.0 đã tổ chức lưu trữ các thông tin, số liệu của công trình trong Cơ sở dữ liệu (web 2.0) chứ không chỉ trong các file Word, Excel đơn thuần (web 1.0).

Từ bản 9.0 kết hợp với các giải pháp Zalo, Slack, Cloud thì QLCL GXD cũng đang ở thời kì tương tự như Web 2.8. Giữa các kỹ sư ở công trường và ở văn phòng công ty đã có thể tổ chức thông tin, chia sẻ dữ liệu Realtime tức là mức độ cập nhật rất nhanh, gần như tức thời.

Để hiểu rõ điều này bạn hãy hình dung: Thế hệ Web 1.0 (khoảng năm 1995) là các trang web tĩnh mỗi lần cập nhật thông tin lại phải tạo 1 trang rồi đưa lên, thao tác cá nhân, cung cấp thông tin 1 chiều, tức là người quản trị viết web đăng thế nào, người đọc biết thế ấy.

Web 2.0 (bắt đầu khoảng từ năm 1994) là các trang web động, cung cấp nội dung linh hoạt và tương tác 2 chiều. Người truy cập cũng có thể viết nội dung (diễn đàn giaxaydung hoặc facebook là ví dụ), quan trọng nhất là sử dụng cơ sở dữ liệu.

Chưa có chuẩn Web 3.0, nhưng ở giai đoạn hiện tại ta có thể tạm gọi là Web 2.8. Đó chính là các ứng dụng web Realtime, nghĩa là các thao tác của người dùng sẽ được xử lý và áp dụng ngay lập tức.

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn