Select Page

Author: nguyentheanh

Chủ đầu tư tự giám sát xây dựng công trình có cần chứng chỉ hành nghề không?

Chủ đầu tư tự giám sát xây dựng công trình có cần chứng chỉ hành nghề không? Em ở vai chủ đầu tư tự giám sát thi công xây dựng. Hiện nay em đang bị thanh tra Sở Xây dựng bắt lỗi. Công trình trường học, ngoài phần xây lắp có phần...

Read More