Hiển thị ngày tháng trong biên bản quản lý chất lượng – phần mềm QLCL GXD

Khi nhập ngày tháng trong danh mục biên bản nghiệm thu có thể phần mềm của bạn hiển thị ngày tháng theo kiểu tháng trước, ngày sau theo quy chuẩn Việt Nam như sau:

Hiển thị ngày tháng trong danh mục các biên bản nghiệm thu

Để đổi lại ngày trước, tháng sau trong Windows, ta vào Control Panel kích vào Clock, Language, and Region:

Chọn mục Change the date, time, or number format:

Kích vào mục Additional settings trong hộp thoại Region and Language:

Hộp thoại Region and Language

Kích vào tab Date, trong mục Short date đặt chế độ dd/MM/yy hoặc dd/MM/yyyy rồi chọn  OK.

Tab Date trong hộp thoại Region and Language

Sau khi thiết lập xong như trên, thông tin ngày tháng trong văn bản sẽ hiển thị đúng theo trình tự ngày trước, tháng sau như sau:

Ngày tháng hiển thị đúng

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn