Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng và tài liệu ôn thi sát hạch (trắc nghiệm), tải Ebook giáo trình định giá xây dựng

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng (còn gọi là chứng chỉ Kỹ sư định giá)

1. Công ty CP Giá Xây Dựng tư vấn hoàn thiện hồ sơ, ôn thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

 • Thủ tục rõ ràng, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đúng hẹn
 • Nhân viên GXD tư vấn giải đáp, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo cho công tác hồ sơ và các thủ tục
 • Chứng chỉ hành nghề của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, hàng đầu về Kinh tế và Quản lý xây dựng – Định giá xây dựng
 • Giải đáp rõ ràng 1 lần: hồ sơ nào đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, hồ sơ nào không đủ điều kiện
 • Cung cấp cho học viên tài liệu ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
 • Tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng, nâng cao trình độ năng lực Tư vấn quản lý chi phí xây dựng

Chi tiết xin liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 hoặc 0985 099 938. Email: daotao@gxd.vn.

2. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) quy định về “Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng” như sau:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Theo Khoản 5 Điều 2 của Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng

– Chuyên môn đào tạo của cá nhân được xác định là phù hợp khi chuyên ngành hoặc nội dung chương trình đào tạo của cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

– Đối với lĩnh vực hành nghề định giá xây dựng: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Như vậy, theo nghiên cứu của Công ty CP Giá Xây Dựng và Hôi Kinh tế xây dựng Việt Nam:

 • Nếu chuyên môn đào tạo của bạn thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật như: Kinh tế xây dựng, Kinh tế và quản lý xây dựng, Kinh tế đô thị, Kinh tế thủy lợi, Kinh tế mỏ… thì khỏi phải bàn.
 • Trường hợp bạn có bằng chuyên ngành kỹ thuật khác thì phải có liên quan đến xây dựng công trình, ví dụ: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư thủy lợi, Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư điện .v.v.
 • Trong nhiều hợp không biết là bằng của bạn có liên quan đến ngành xây dựng công trình hay không? Thì phải xét đến bảng điểm, trong đó có các môn học liên quan đến xây dựng như: sức bền vật liệu, bê tông cốt thép, tổ chức thi công…
 • Có nhiều trường hợp, tổ giúp việc soát xét hồ sơ, tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề định giá ây dựng của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam phải nghiên cứu. xem có cá nhân nào đã có loại bằng cấp tương tự mà được Cục Quản lý hoạt động xây dựng hoặc các Sở Xây dựng cấp chứng chỉ để xem xét quyết định.

4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng:

Khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) quy định như sau:

a) Hạng I: Bạn Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.

b) Hạng II: Bạn Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

c) Hạng III: Bạn Đã tham gia thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

5. Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Ngày 18/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 389/QĐ-BXD công nhận  Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (VACE) là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng:

 1. Định giá xây dựng
 2. Quản lý dự án

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ là KTE.

Mọi cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều có thể gia nhập, trở thành hội viên, thành viên của VACE và được xét cấp chứng chỉ hành nghề của Hội.

6. Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Bìa tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Bìa tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng và các đề thi thử được Ths Nguyễn Thế Anh, tổng thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam sưu tầm, biên soạn. Đây không chỉ là tài liệu ôn thi, mà là tài liệu học tập tốt cho các Kỹ sư định giá, Kỹ sư QS quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bởi vì mọi kiến thức trong đây đều sẽ gặp trong các công việc của dự án xây dựng thực tế.

Các bạn có chuyên ngành khác nhưng làm công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng cũng nên tải về để học tập rất nhiều kiến thức cần thiết cho công việc.

Kích vào đây để tải tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

7. Được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng bạn sẽ có quyền lợi, lợi ích gì?

Khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) quy định như sau:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:

a) Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;

b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

c) Đo bóc khối lượng;

d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

8. Phạm vi hoạt động của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng:

a) Hạng I: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng không phân biệt loại, nhóm dự án và loại, cấp công trình xây dựng.

b) Hạng II: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án từ nhóm B trở xuống và các loại công trình từ cấp I trở xuống.

c) Hạng III: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và các loại công trình từ cấp II trở xuống.

9. Giáo trình định giá xây dựng dành tặng các bạn đồng nghiệp

Tất cả các bạn làm công tác Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Kỹ sư QS, định giá xây dựng không thể thiếu cuốn cảm nang này. Tác giả Ths Nguyễn Thế Anh xin gửi tặng bạn ebook. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, tham gia hàng trăm các dự án lớn nhỏ trên phạm vi cả nước, giải đáp hàng ngàn tình huống cho các đồng nghiệp cả nước, thuật toán phần mềm kinh tế và quản lý xây dựng… được đút rút. Năm 2020 tác giả sẽ có các cập nhật thêm.

Link tải Ebook giáo trình định giá xây dựng: https://bom.to/nguyentheanh-giao-trinh-dinh-gia-xay-dung

Bìa giáo trình định giá xây dựng

Giáo trình định giá xây dựng

10. Liên hệ văn phòng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

Để gia nhập làm hội viên, hưởng các quyền lợi của hội viên, được xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, quản lý dự án. Mời bạn liên hệ Văn phòng VACE tại Hà Nội (Hội cũng có VP tại tp Hồ Chí Minh):

 • Địa chỉ số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Liên hệ Ms Huyền Thanh 0985 099 938 hoặc 0974 889 500.