Khi mở phần mềm Giám sát xây dựng GXD lên, bạn hãy vào sheet Thông tin để điền các thông tin cơ bản về Dự án mà bạn sẽ làm, để từ đây sẽ link các thông tin sang báo cáo.

Do phần mềm Giám sát xây dựng GXD (GSXD) được lập trình trên Excel, nên việc nhập thông tin rất là dễ và quen thuộc với mọi kỹ sư xây dựng. Bạn cứ việc chọn ô và nhập đè thông tin của bạn lên thay thế là xong.

Sheet Thông tin của phần mềm Giám sát xây dựng GXD

Sau khi nhập đủ các dữ liệu vào sheet Thông tin, bạn sẽ bắt đầu làm ở Sheet Dữ liệu sẽ là nơi Kỹ sư TVGS cập nhật các công việc thi công của các Nhà thầu, để từ đây, phần mềm sẽ tự động link sang Báo cáo ngày, Báo cáo Tuần, Báo cáo tháng.

Phương châm BIM: Nếu tất cả số liệu, thông tin trong một dự án được tổ chức một cách hợp lý và nhất quán thì có rất nhiều thứ để đạt được. If all information in a project is organised in a rational and consistent way there is a lot to gain.

Mời bạn xem tiếp bài sau nhé. Cứ dần dần từng chút một, bạn sẽ nắm vững cả phần mềm Giám sát xây dựng GXD (GSXD) và các nghiệp vụ giám sát chất lượng thi công trên công trường.