Tạo mẫu bảng kiểm tra, quản lý biên bản kiểm tra công việc – Điểm mới PM QLCL GXD

Để tạo được bảng kiểm tra bạn làm như sau:

Bạn kích vào Bảng mẫu

Bạn có thể tạo bảng mẫu ở Sheet Bang mau để đưa sang các biên bản nghiệm thu:

– Khung bảng giới hạn từ cột C đến cột AC (tương ứng với số cột bên các sheet biên bản) (Ảnh minh họa bên dưới)

– Đặt tên cho bảng mẫu được tạo (bắt buộc) và kết thúc bảng bằng giá trị END (bắt buộc) (Ảnh minh họa bên dưới)

Ví dụ này tôi sẽ chọn mẫu trong phần mềm luôn và sẽ đổi tên mẫu số 1 thành Kiểm tra bê tông đá dăm và mẫu số 3 thành Kiểm tra bê tông lót để dễ cho việc quản lý.

Ngoài ra bạn cũng có thể chọn các ký hiệu mà bạn muốn ở  ô các ký hiệu trên hình để Paste vào những nội dung kiểm tra có Đạt hay Không Đạt.

Quản lý biên bản kiểm tra công việc

Một số công việc cần biên bản kiểm tra, trên phiên bản 9.0 đã có Sheet Phiếu kiểm tra, để hiển thị phiếu kiểm tra các bạn Unhide ra là được.

Kích chuột phải/ Phiếu kiểm tra/ Ok
Biên bản phiếu kiểm tra

Ở đây ví dụ với Mã CV AF.11111: Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng ≤250cm, vữa bê tông đá 4×6 mác 100

Nhập mã CV AF.11111

Đầu tiên bạn tạo mẫu kiểm tra bằng cách: Ở cột Mã LM, bạn nhập KT và nhập Nội dung công việc kiểm tra ở cột NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

Nhập công việc cần kiểm tra

Ví dụ này tôi sẽ kiểm tra 2 công việc như hình trên tại hiện trường.

Tiếp theo bạn chọn bảng mẫu các nội dung kiểm tra theo mẫu phần mềm hoặc mẫu bạn đã tạo.

Bạn kích vào Bảng mẫu

Sau khi chọn xong bảng mẫu các bạn trở lại Sheet Danh mục NT công việc.

Tích chọn Bảng mẫu công việc

Tích chọn Bảng mẫu công việc

Ở sheet này bạn chọn tích Bảng mẫu công việc. Khi đó phần mềm sẽ hiện thị các cột để các bạn chọn mẫu bảng vừa tạo để hiển thị trên phiếu kiểm tra.

Tiếp theo bạn kích chuột phải vào ô trên cột BB số 1 tương ứng với công việc kiểm tra => chọn mẫu => Đồng ý.

Công tác tiếp theo cũng làm tương tự.

Bạn trở lại sheet Phieu kiem tra rồi nhấn Spin để kiểm tra kết quả bạn vừa làm!

Các bảng vừa chọn đã được hiển thị tại phiếu kiểm tra tương ứng.

Mời bạn xem Video hướng dẫn:

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD chạy trên Excel, nên bạn học các hướng dẫn sau và dùng luôn với QLCL GXD nhé:

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn