Các tài liệu và biểu mẫu về An toàn lao động theo yêu cầu của đoàn kiểm tra Chỉ trong 1 lệnh Ctrl + Shift +F mở ra trong thư viện phần mềm QLCL GXD. Nhà thầu đỡ hẳn tiền phạt, anh em đỡ rối tinh rối mù tìm loạn tài liệu lên.

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD (QLCL) bổ sung thêm các tài liệu, biểu mẫu về An toàn lao động vào thư viện tài liệu:

  • Giáo trình An toàn lao động
  • Sổ tay An toàn lao động
  • Mẫu Quyết định thành lập Ban An toàn lao động
  • Nội quy lao động
  • Mẫu Nhật lệnh An toàn lao động
  • Mẫu Bìa Nhật lệnh An toàn lao động
  • .v.v.

Tất cả là các file Word, được trình bày Styles sạch đẹp, khi cần chỉ việc bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + F, tải xuống và sử dụng.

Các mẫu đã tải xuống máy khi cần Ctrl + Shift + F rồi gõ từ khóa để tìm, phần mềm QLCL GXD sẽ liệt kê ra cho bạn, đỡ phải đi tìm.

GXD sẽ liên tục sưu tầm, bổ sung thêm các biểu mẫu nữa đưa vào thư viện cho đầy đủ để bạn sử dụng. Khi cần gõ từ khóa là mở ra.

Thư viện tài liệu, biểu mẫu về An toàn lao động
Mở phần mềm QLCL GXD, bấm Ctrl + Shift + F, kích phải tải và mở ra sử dụng