File mẫu nhiều đầu việc có sẵn trong phần mềm Quản lý chất lượng GXD phiên bản 9.0

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD phiên bản 9.0 cho phép tham khảo hồ sơ các công trình tương tự, thao tác như sau:

Nếu bạn muốn tham khảo file mẫu thì có thể phần mềm rồi mở file hoặc dùng lệnh: Hồ sơ > Chọn mẫu hồ sơ rồi chọn file QLCL Congtrinh-test.xltm

Kho sưu tầm các file mẫu công trình xây dựng rất lớn dành cho các bạn đang học sử dụng phần mềm quản lý chất lượng công trình tham khảo.

Chọn file hồ sơ mẫu trên QLCL GXD 9.0

Khi đó phần mềm sẽ mở file hồ sơ mẫu có nhiều đầu việc, hạng mục và giai đoạn.

Điều này giúp các bạn mới tìm hiểu dễ dàng thực hành chạy biên bản nghiệm thu, chạy các lệnh xuất số liệu các bảng…

File hồ sơ thực hành trên QLCL 9.0
Nút Spin được cải thiện chạy nhanh hơn và mượt hơn

Chi tiết liên hệ công ty Cổ phần Giá xây dựng:

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn