Lưu file mẫu quản lý chất lượng đã chỉnh sửa

File mẫu Quản lý chất lượng (template) đi kèm phần mềm có cố gắng kiểu gì cũng không thể đáp ứng được công trình cụ thể của bạn. Có rất nhiều người, nhiều bên tham gia vào dự án, mỗi người một ý là khác rồi. Vì vậy, khi bắt đầu một công trình mới, bạn cần mở file mẫu của phần mềm ra, chỉnh sửa các biểu mẫu cho phù hợp với công trình của bạn. Sau đó lưu lại làm mẫu sử dụng xuyên suốt thời gian thực hiện công trình.

Mở file temp trong thư mục cài đặt, hoặc mở phần mềm QLCL GXD tạo ra 1 file mới như bình thường.

Sau đó bạn chỉnh sửa, nhập các thông tin sẽ dùng đi dùng lại trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Bạn lưu file định dạng *.xltm bằng cách thao tác lệnh Excel: File/Save As.

Bảng tùy chọn lưu file:

Hình 3.49 – Bảng tùy chọn lưu file

Sau khi lưu xong, bạn có thể sử dụng file đó đi lại làm nhiều lần với các công trình, hạng mục công trình khác nhau. Điều này rút ngắn nhiều công sức chỉnh sửa bảng biểu, biểu mẫu nghiệm thu, thời gian để khai thác thông tin từ file QLCL công trình sau này.