1.1.  Nhập khoá mềm cho phần mềm

Khoá mềm là một dãy mã bản quyền phần mềm được Công ty Giá Xây Dựng cung cấp cho người sử dụng.

Sau khi bạn chọn mục 2. Bấm vào đây để nhập mã kích hoạt như nói trên thì Quyết toán GXD sẽ hiện hộp thoại Đăng Ký Bản Quyền để bạn nhập thông tin kích hoạt như sau:

 

 1

Hình 2.2a. Đăng ký bản quyền

Bạn nhập các thông tin, nhập mã kiểm tra (như ví dụ trên là success). Sau đó bấm vào nút Đăng ký. Phần mềm thông báo như sau tức là kích hoạt đã thành công, bạn có thể sử dụng phần mềm vào công việc:

 2

Hình 2.2b. Thông báo thành công

Lưu ý: Trong hình trên dãy mã 6A435-2AE2A-1187E-B0BAB là do Công ty Giá Xây Dựng cung cấp cho bạn khi mua bản quyền phần mềm. Mỗi bản quyền dãy mã sẽ khác nhau và thường chỉ sử dụng kích hoạt cho 1 máy tính (tương tự như bạn nạp thẻ cào cho điện thoại trả trước). Các thông tin này để bảo vệ bản quyền sử dụng của bạn (khi bạn cài đặt lại Quyết toán GXD, format ổ cứng, cài lại Win… và cần nhận sự trợ giúp). Chúng tôi sẽ xác minh lại các thông tin bạn đã khai khi đăng ký, nếu thông tin cung cấp phù hợp thì mới đủ cơ sở để giải quyết.

1.2.  Khóa cứng

Nếu bạn sử dụng khóa cứng, chỉ việc cài phần mềm vào máy bằng file KhoacungQuyettoanGXD.exe tương tự như trên nhưng không phải kích hoạt bằng khóa mềm nữa. Sau khi cài xong phần mềm bạn cắm khóa cứng vào cổng USB của máy tính là sử dụng được.

33'

 

 

Hình 2.2c. Khóa cứng phần mềm Quyết toán GXD

 

 

Khởi động phần mềm Quyết toán GXD tương tự như các phần mềm GXD khác, một số cách ta thường dùng như sau:

Cách 1. Kích đúp vào biểu tượng của Quyết toán GXD trên màn hình desktop, phần mềm sẽ mở sẵn ra một hồ sơ thanh quyết toán mới.

11

Hình 2.3. Kích đúp vào biểu tượng Quyết toán GXD để mở phần mềm

Cách 2. Vào Start / All program / Quyet toan GXD

Cách 3. Vào thư mục C:\Quyet toan GXD kích đúp vào file QuyettoanGXD.exe

Mucluc