Khi đàm phán hợp đồng, Nhà thầu nên chọn hình thức thanh toán giai đoạn nào? Xin chia sẻ với các bạn học viên lớp Thanh Quyết toán GXD và bạn đọc 1 số kinh nghiệm sưu tầm được.

Khi đàm phán các giai đoạn thanh toán, thông thường Nhà thầu và Chủ đầu tư cần căn cứ tiến độ cụ thể để thực hiện việc thanh toán, cụ thể:

Với Hợp đồng đơn giá trọn gói: Thanh toán là dạng thanh toán tạm ứng nên Nhà thầu cần căn cứ mức vốn có thể huy động để xin thanh toán cho hợp lý.

Với Hợp đồng đơn giá cố định và Hợp đồng đơn giá điều chỉnh, cần căn cứ khối lượng thực tế hoàn thành. Không nên xin thanh toán theo mốc thời gian: Ví dụ theo tháng, theo quý vì nhiều khi hồ sơ không chuẩn bị kịp, việc thanh toán sẽ bị trượt mốc hơn nữa khối lượng thực hiện sẽ không tròn theo tầng hay theo cấu kiện.

Nhà thầu nên chọn hình thức thanh toán theo từng giai đoạn thi công cụ thể, ví dụ: Hợp đồng thi công phần thân tòa nhà 15 tầng, giá trị là 80 tỷ, có thể phân chia như sau:

  • Đến hết tầng 3: Thanh toán tạm ứng khối lượng (thanh toán nhanh)
  • Đến hết tầng 6: Thanh toán tạm ứng khối lượng (thanh toán nhanh)
  • Đến hết tầng 9: Thanh toán giai đoạn hoàn thành
  • Đến hết tầng 12: Thanh toán tạm ứng khối lượng (thanh toán nhanh)
  • Đến hết tầng 15: Thanh toán giai đoạn hoàn thành
  • Hết phần xây thô tầng 15: Thanh toán nhanh lần cuối
  • Quyết toán

Thanh toán nhanh hay còn gọi là Thanh toán khối lượng hoàn thành, không bao gồm hoàn công. Thanh toán giai đoạn hoàn thành là thanh toán bao gồm đầy đủ các hồ sơ như hoàn công, biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành.

Tuy nhiên, nên làm đến đâu gọn đến đó, bố trí người làm hồ sơ, kiểm soát khối lượng, kiểm soát thanh toán cho phù hợp. Đừng để sau mới đi hợp lý hóa hồ sơ, rất mệt mỏi và không đúng quy định. Cũng rất nên sử dụng phần mềm Quyết toán GXD, ngay sau ký hợp đồng đưa số liệu hợp đồng vào ngay, mỗi giai đoạn thanh toán nhập khối lượng vào vừa làm thanh toán, vừa theo dõi. Làm đâu sạch đó, đứng dậy xong ngay.

Trên đây là 1 vài kinh nghiệm sưu tầm được từ các anh/chị đi trước. Các bạn tham khảo và áp dụng linh hoạt trong công việc nhé.