Kênh video và diễn đàn thảo luận về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Nếu đọc các viết trên website nghiemthuthanhtoan.com chưa đã, có các vấn đề cần trao đổi, thảo luận với cộng đồng sử dụng phần mềm QLCL GXD, mời bạn đăng ký theo dõi và gia nhập các kênh sau:

1. Kênh video youtube. Tác giả, giảng viên và các kỹ sư GXD sẽ thường xuyên đưa các video hướng dẫn, giải đáp với các thuyết minh và minh họa cụ thể lên kênh http://youtube.com/hosochatluong. Hãy đăng ký kênh (subcrible) để nhận các thông tin nhanh nhất.

2. Group facebook tại địa chỉ: https://facebook.com/groups/quanlychatluongcongtrinh (hoặc bạn vào Facebook và tìm kiếm: Quản lý thi công xây dựng – QLCL GXD rồi gia nhập nhóm). Các thông tin cập nhật mới nhất về phần mềm thường qua đây là cập nhật nhanh.

3. Bạn truy cập diễn đàn Giá Xây Dựng http://giaxaydung.vn và tìm mục Phần mềm Quản lý chất lượng công trình xây dựng để cập nhật các trao đổi, chia sẻ về sử dụng phần mềm và nghiệp làm hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, hoàn công…

Diễn đàn trao đổi về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Diễn đàn trao đổi về phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD