Tài liệu Nghiệm thu khối lượng hoàn thành sử dụng phần mềm QLCL GXD

Tài liệu hướng dẫn Trình bày khối lượng để nghiệm thu khối lượng trong phần mềm QLCL GXD.

  • Nghiệm thu khối lượng chuyển cho bên thanh quyết toán hoặc làm bảng tổng hợp KL đưa vào hồ sơ hoàn công. Không phải hướng dẫn thanh quyết toán.
  • Tài liệu tham khảo Dành cho: 1) Những người mới bắt đầu sử dụng phần mềm QLCL GXD. 2) Những người ham học hỏi muốn tìm kiếm giải pháp tốt hơn cho công tác nghiệm thu khối lượng thi công trên công trường. 3) Những người muốn ứng dụng phần mềm QLCL GXD làm khối lượng một cách bài bản và có quy trình hơn.
  • Version 0.1 nhưng không có nó sẽ không có 1.0 được, nên các tác giả cứ mạnh dạn đưa ra để các bạn tham khảo. Bạn nắm bắt ngay vấn đề từ khi còn đơn giản, đến khi nhiều chức năng dần lên bạn sẽ hiểu sâu hơn.

Các bạn kích vào đây để tải tài liệu Nghiệm thu khối lượng hoàn thành sử dụng phần mềm QLCL GXD: https://bom.to/phan-mem-quan-ly-chat-luong-gxd-nghiem-thu-khoi-luong-hoan-thanh

Chúc bạn có bước tiến dài trong Quản lý chất lượng công trình, Quản lý khối lượng và ứng dụng công nghệ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ phần mềm QLCL GXD.