Các tình huống nghiệm thu hoàn thành công trình ứng dụng phần mềm QLCL GXD

Tài liệu Các tình huống nghiệm thu hoàn thành công trình ứng dụng phần mềm QLCL GXD gồm các nội dung:

  • Các tình huống hỏi đáp thường gặp về nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc xây dựng
  • Các hỏi đáp về nghiệm thu hoàn thành công trình, nghiệm thu khối lượng, nghiệm thu chất lượng
  • Dành cho người mới làm, các kỹ sư trẻ mới được sếp giao nhiệm vụ làm nghiệm thu hoàn thành công trình
  • Tài liệu cũng giúp cho các kỹ sư nhiều kinh nghiệm công trường tham khảo để cập nhật thêm nhiều thứ mới

Tài liệu được tặng kèm cho những người mua phần mềm QLCL GXD. Thời gian là của hiếm, kinh nghiệm dùng cho công việc là rất cần thiết, đọc sách là cách nắm bắt nhanh các kinh nghiệm, tiết kiệm thời gian công sức tìm hiểu, tích lũy của bạn.

GXD sẽ sớm công bố tài liệu này. Đọc tài liệu và ứng dụng thành công phần mềm QLCL GXD vào công việc thì còn gì quý hơn trong công ty bạn nữa.