Tư duy BIM và phần mềm Quản lý chất lượng GXD – CDE (Common Data Environment) & CIM (Construction Information Modeling)

CDE là viết tắt của Common Data Environment. Dịch sang tiếng Việt là Môi trường dữ liệu chung hay là Môi trường chia sẻ dữ liệu chung. CDE là môi trường để thu thập, quản lý, truyền tải và lưu trữ dữ liệu của dự án xây dựng.

Thông tin mà các bên tham gia dự án tạo ra phải được trao đổi trên CDE. Mỗi dự án có duy nhất một CDE để giúp các thành viên dự án dễ dàng cộng tác với nhau và tránh thông tin bị trùng lặp và nhầm lẫn. Hạn chế quá nhiều version mà không biết đâu là version cuối…

Để tìm hiểu ứng dụng CDE, CIM và BIM chắc chắn còn là cả 1 chặng đường dài phía trước. Trong khi vốn hiểu biết về công nghệ CIM, BIM của anh/em xây dựng còn chưa cao. Nhiều kỹ sư còn chưa từng nghe nói đến, chưa biết CIM hay BIM là gì !? GXD muốn thông qua việc ứng dụng ngay phần mềm QLCL GXD 9.0 để phổ biến cho cộng đồng anh/em xây dựng bắt đầu hình dung về khái niệm và có 1 bước đi đầu tiên, đơn giản, nhẹ nhàng về CIM, BIM…

Phiên bản QLCL GXD 9.0 là phiên bản đầu tiên bắt đầu cho: Mô hình thông tin quản lý xây dựng.

1. Mục đích sử dụng

Tạo ra một CDE chứa tất cả các thông tin của công trình. Các kỹ sư tham gia dự án sẽ chia sẻ thông tin trên CDE này. Giảm thiểu tài liệu “cứng”, tiết kiệm sử dụng giấy, thông tin truyền tải nhanh chóng, cập nhật kịp thời.

2. Ở cấp độ Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án

  • Bắt đầu dự án, Tư vấn giúp Chủ đầu tư thiết lập 1 Thư mục chứa tất cả các thông tin, tài liệu của dự án (trên Server hoặc Thiết bị lưu trữ…).
  • Chia ra các ngăn chứa dữ liệu: Tạo các Thư mục con và đặt tên theo phân loại dữ liệu.
  • Các bên tham gia vào dự án: CĐT, Tư vấn lập dự án, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu xây dựng, Nhà thầu MEP… được phân quyền truy cập vào các thư mục khác nhau tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
  • Suốt quá trình làm dự án, những người tham gia vào được khai thác thông tin từ CDE và cũng tạo thêm các thông tin, dữ liệu bồi đắp thêm vào đó để làm dự án..
low angle photography of building

3. Ở cấp độ Nhà thầu và công tác Quản lý chất lượng

Trên phiên bản QLCL 9.0, các bạn có thể quản lý được tất cả các thông tin   liên quan tới công trình trong một hệ cơ sở dữ liệu và file QLCL. Hệ thống này có thể để vào Drive/Dropbox để có thể làm việc ở công trường hay ở nhà đều được, chia sẻ file cho cả công ty hoặc trong phòng cùng làm.