Giao diện, menu và chức năng phần mềm QLCL GXD – Phần 1

1. Giao diện ban đầu

Sau khi khởi động phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ quản lý chất lượng mới và nạp vào Excel như hình dưới. Bạn sẽ thấy có thêm:

 • Menu Quản lý chất lượng chứa các lệnh chuyên ngành của phần mềm QLCL GXD.
 • Các Menu như Home, Insert, Page Layout… chứa các lệnh của Excel
Giao diện phần mềm QLCL trên nền excel

Như vậy, khi làm hồ sơ bạn có thể sử dụng đồng thời tất cả các lệnh của 2 phần mềm Excel + QLCL GXD. Vừa mạnh, vừa tiện và công việc luôn thông suốt, bởi nếu QLCL GXD lỗi trong khi công việc cần kíp thì vẫn có thể dùng các lệnh của Excel để thao tác hoàn thành công việc trước rồi khắc phục lỗi sau.

2. Menu Ribbon phần mềm QLCL

Menu Ribbon của phần mềm QLCL GXD tích hợp vào Excel gồm các nút lệnh, các menu con và các nút tích điều khiển như sau:

2.1. Menu hồ sơ

Menu Hồ sơ gồm các lệnh như trong hình và mô tả ở trong bảng dưới đây.

Menu Hồ sơ

Tên lệnh: Để làm gì

 • Tạo hồ sơ: Tạo một file hồ sơ chất lượng mới
 • Tạo dự án mới: Sẽ tạo ra đủ bộ file Hồ sơ chất lượng
 • Mở hồ sơ: Mở hồ sơ chất lượng ra làm tiếp
 • Lưu file quản lý chất lượng: Lưu lại định dạng file.xlsm
 • Lựa chọn CSDL: Chọn cơ sở dữ liệu tra cứu mã công việc
 • Thiết lập các tuỳ chọn: Quy định các thông số cho phần mềm chạy theo các ngữ cảnh khác nhau
 • Chọn mẫu hồ sơ: Chọn mẫu hồ sơ sử dụng mặc định với phần mềm, bạn có thể tạo ra bộ sưu tập mẫu

2.2. Menu Quản lý

Menu Quản lý gồm các lệnh quản lý hồ sơ như xuất bảng tổng hợp công việc theo giai đoạn, xuất danh mục hồ sơ, xuất số liệu ghi ký và theo dõi bê tông.

Menu Quản lý phần mềm QLCL GXD

Tên lệnh: Để làm gì

 • Xuất bảng khối lượng công việc: Đưa tất cả công việc từ sheet Danh mục NT công việc sang sheet khối lượng để nhập khối lượng đã nghiệm thu
 • Xuất khối lượng thanh quyết toán: Đưa tất cả công việc từ sheet Danh mục NT công việc hoặc Biểu giá hợp đồng sang sheet Tổng hợp KL để quản lý khối lượng thanh quyết toán
 • Xuất bảng vật liệu: Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu
 • Xuất danh mục hồ sơ: Dùng để tổng hợp tất cả các danh mục hồ sơ của cả công trình
 • Xuất danh mục nghiệm thu giai đoạn: Đưa tất cả hạng mục và giai đoạn từ sheet Danh mục NT công việc sang sheet Danh mục NT giai đoạn
 • Xuất kết quả thí nghiệm công việc: Tính năng này cho phép bạn lập bảng theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông theo R3, R7, R28
 • Xuất bảng tổng hợp vật tư: Đưa tất cả các vật liệu từ sheet Danh mục NT vật liệu sang sheet Tổng hợp vật tư để quản lý và theo dõi từng loại vật liệu
 • Xem đơn giá chi tiết: Kiểm tra các định mức, đơn giá
 • Sắp xếp thứ tự danh mục vật liệu: Hỗ trợ người dùng sắp xếp các công việc theo thứ tự ngày mà người sử dụng lựa chọn

2.3. Menu Tiện ích

Tên lệnh: Để làm gì?

 • Tài liệu dự án: Quản lý, tìm kiếm, tải file hồ sơ, các biểu mẫu
 • In hồ sơ nghiệm thu: Tính năng này cho phép bạn in liên hoàn, giúp bạn in ấn hồ sơ nhanh chóng, với nhiều lựa chọn
 • In nhật ký thi công: Hỗ trợ in nhật ký thi công
 • In các bảng tính khác: Hỗ trợ in các bảng biểu khác
 • Tính lại diễn giải khối lượng: Tính năng này hỗ trợ bạn trong phần quản lý khối lượng, chỉ áp dụng trong sheet Khối lượng
 • Tra lại biểu giá hợp đồng: Tra lại đơn giá các công việc ở biểu giá hợp đồng để đưa sang sheet Danh mục NT công việc
 • Thêm dữ liệu vât liệu: Đưa thêm những dữ liệu liên quan đến việc nghiệm thu vật liệu đầu vào chưa có trong phần mềm QLCL GXD
 • Thêm dữ liệu công việc: Đưa thêm những dữ liệu liên quan đến việc nghiệm thu công việc xây dựng chưa có trong phần mềm QLCL GXD
 • Đọc dữ liệu từ tệp tin Excel: Đọc dữ liệu theo các cột tương ứng từ Excel vào phần mềm
 • Nối lại bảng tiêu chuẩn: Tính năng hỗ trợ kết nối bảng tiêu chuẩn với các sheet Danh mục NT công việc
 • Thêm thanh nhóm tiêu chuẩn: Tra, đọc, thêm, xoá nhanh tiêu chuẩn cho các công việc
 • Thêm ảnh cho công việc: Tính năng này hỗ trợ khi Tùy chọn thêm ảnh cho công việc, sử dụng trong sheet Danh mục BBNT công việc
 • Quản lý bảng tính: Hỗ trợ người dùng thay đổi, di chuyển, quản lý các sheet có trong file
 • Quản lý nội dung nhật ký: Hỗ trợ người sử dụng quản lý, ghi chép, sao chép các nội dung trong việc ghi nhật ký
 • Quản lý tài liệu: Quản lý tất cả các file thông tin dữ liệu cần thiết dùng trong dự án
 • Thư viện tham khảo: Xem thư mục hoặc mở file tham khảo
 • Danh sách #NAME trong bảng tính: Xem bảng các NAME và vị trí gốc trên file mẫu
 • Chạy lại công thức dạng văn bản: Quản lý các liên kết công thức