Cập nhật phần mềm Quản lý chất lượng công trình tháng 11/2020

Ngày 07/11/2020 các kỹ sư GXD đã có 1 bản cập nhật Phần mềm QLCL GXD mới. Anh/em xây dựng chạy lệnh Cập nhật phần mềm để tận dụng tối đa các chức năng cho công việc thêm nhàn hơn nữa nhé.

– Thêm tích chọn: ‘Không in ngày không có công việc thực hiện’ trong lệnh in nhật ký

– Thêm nút ‘Khôi phục mặc định’ cho hộp thoại tùy chọn

– Nâng cấp cho phép đổ tiêu chuẩn trong phiếu kiểm tra

– Nâng cấp cho phép đổ ký hiệu bản vẽ trong phiếu kiểm tra

– Cho phép spin dữ liệu bằng cách nhập trực tiếp mã hồ sơ nghiệm thu trong 3 sheet biên bản nghiệm thu

– Tự động tạo cột mẫu biên bản ở sheet danh mục khi sử dụng lệnh nhân bản sheet

– Cập nhật đường dẫn tuyệt đối dành cho nhóm tiêu chuẩn khi tra cứu

– Fix lỗi treo khi thay đổi tên mẫu trong cơ sở dữ liệu

– Fix lỗi nhân bản sheet (bảng tính)

– Chỉnh nhập dữ liệu đơn vị cho máy thi công trong nhật ký thi công

– Bổ sung thêm mục số 6- Nhập kho vật liệu trong nhật ký thi công. Bạn xem hình dưới, nhật ký ở phiên bản cũ chỉ có đến mục số 5 Nghiệm thu hạng mục công trình, giai đoạn thi công xây dựng là hết, giờ đã có thêm thông tin mục 6.

Nhật ký có các công tác cầu đường, công trình giao thông - ứng dụng phần mềm QLCL GXD

– Tự động tạo cột mẫu Biên bản khi nhân bản biên bản

– Sửa lệnh tự động giãn dòng ô Hợp đồng thi công xây dựng

– Thử nghiệm pane nhập dữ liệu tại sheet danh mục công việc

… và nhiều tinh chỉnh khác.

Câu hỏi 1: Cập nhật sao nhỉ và khi cập nhật rồi thì hồ sơ cũ của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

1. Bạn chạy lệnh Trợ giúp > Thông tin phần mềm > Cập nhật.

2. Hầu hết là không ảnh hưởng gì. Có ảnh hưởng gì thì tinh chỉnh file Excel cũng dễ, không có gì nghiêm trọng đến file hồ sơ chất lượng bạn đang làm cả.

Câu hỏi 2: Phần mềm QLCL GXD có đủ dân dụng và cầu đường không anh?

Trả lời: Dân dụng thì hiển nhiên là đủ rồi. Còn cầu đường thì anh/em vẫn dùng nhiều và post lên hỏi. Như hình trên là ảnh chụp nhật ký lập bằng Phần mềm QLCL GXD, có các công tác cầu đường. Bạn tham khảo thêm video dưới và bài viết sau nhé https://giaxaydung.vn/threads/ung-dung-quan-ly-chat-luong-gxd-cho-cong-trinh-duong-giao-thong.87514

Câu hỏi 3: Phần mềm QLCL GXD có cách nào không phải xem tài liệu mà sử dụng ngay được không? Tôi không có thời gian xem video?

Trả lời: Nếu dễ thế thì anh/em xây dựng mình mất hết nghề quá. Dễ dàng ai cũng làm được thì người ta nhào dzo làm hết việc của anh em mình ngay. Công việc cần phải có hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức, có kỹ năng về xây dựng mới làm được em nhé. Làm việc lĩnh lương là phải trang bị bài bản, nhất là lĩnh vực kỹ thuật, chứ không thể hời hợt được.

Phần mềm QLCL GXD tổng hợp từ tinh hoa nghiệp vụ quản lý chất lượng anh em sử dụng góp ý nên hay ngày càng rất hay. Nếu chưa trang bị phần mềm QLCL GXD, bạn hãy đặt mua ngay đi nhé. Truy cập https://gxd.vn đặt mua dễ dàng.