Có cần phải đưa nhật ký thi công vào hồ sơ hoàn công không

Ngày xửa ngày xưa Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009 có qui định rõ phải đưa nhật ký thi công vào hồ sơ hoàn công. Nhưng từ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 thì chỉ nói chung chung là các báo cáo.

Phụ lục số III của Thông tư số 26/2016/TT-BXD nói về danh mục hồ sơ cần có, trong đó không có đầu mục Nhật ký thi công. Vậy có cần phải đưa nhật ký thi công vào hồ sơ hoàn công hay không? Lý luận giải trình về quy định như thế nào là với thanh tra về vấn đề này?

Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tại phụ lục III có trình bày list các tài liệu cần có trong bộ Hồ sơ hoàn thành công trình (dân gian hay gọi tắt là hồ sơ hoàn công).
Căn cứ vào từng công trình các bạn tập hợp đầy đủ tài liệu. Trong phụ lục III không có đầu mục Nhật ký thi công.

Tại điểm 1 khoản 1 Điều 22. Quyết toán hợp đồng xây dựng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng quy định:
“Hồ sơ hoàn công và nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng” là 1 tài liệu của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng.

Điểm c khoản 1 Điều 32. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
c) Không có nhật ký thi công hoặc nhật ký thi công lập không đúng quy định;

Điểm c Khoản 7 Điều 22 nói trên quy định bắt khắc phục hậu quả:
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
c) Buộc ghi nhật ký thi công đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

Các bạn lưu ý: Gần đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 sửa đổi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng. Nghị định số 21 có bỏ 1 số lỗi xử phạt, nhưng các quy trên không thay đổi.

Tại khóa học: Lập hồ sơ chất lượng công trình GXD. luôn chia sẻ các nội dung như này rất bài bản và có hệ thống cho các kỹ sư QA QC QS làm việc chuyên nghiệp, đồng thời là thực hành phần mềm QLCL GXD để làm việc đẳng cấp. Hãy ghi danh tham gia ngay để tiết kiệm thời gian lần mò, làm không biết đúng hay sai. Liên hệ ghi danh với Ms Thu An 0974 889 500, có khóa học online có thể tham dự từ xa khi bạn đang ở bất kỳ nơi đâu.

Khóa học quản lý hồ sơ chất lượng công trình GXD thực chiến. Thực hiến có nghĩa là giảng viên đang làm hồ sơ thực trên công trường, đến giờ lên lớp sẽ chia sẻ với các bạn kiến thức thực làm:

Khóa học Thanh quyết toán GXD luôn là nội dung được ưa thích nhất, luôn được các học viên đòi học thêm, tăng thêm buổi. Giới thiệu bằng video không nêu bật hết được, diễn tả hết được. Mời bạn liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 để tham dự nhé, có khóa học online có thể tham dự từ xa khi bạn đang ở bất kỳ nơi đâu.