Phần mềm nghiệm thu xây dựng GXD còn gọi là phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (anh em kỹ sư xây dựng hay gọi tắt yêu thương là phần mềm QLCL GXD).

Các chứng năng nghiệm thu xây dựng đã được phát triển nhiều năm, tích lũy rất nhiều trí tuệ, tinh hoa quản lý xây dựng của anh/em kỹ sư xây dựng cả nước.

Bộ biên bản nghiệm thu vật liệu, cấu kiện xây dựng: Vật liệu về công trình đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào thi công.

Bộ biên bản nghiệm thu công việc xây dựng: Các công việc hoàn thành, đảm bảo chất lượng sẽ được nghiệm thu

Bộ biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng: Những gói thầu xây dựng công trình quản lý theo các giai đoạn thì cần bộ biên bản nghiệm thu của từng giai đoạn.

Bộ biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình: Mỗi công trình anh em kỹ sư, doanh nghiệp xây dựng đều phải làm bộ biên bản này.

Ngoài ra các loại biên bản cá biệt đi theo: biên bản xử lý hiện trường, biên bản giao nhận mốc…