Công tác Nhật ký thi công xây dựng hiện nay rất là lôm côm. Làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ebook này được biên soạn dành tặng anh em xây dựng cả nước.

  • Các sếp thì có tài liệu Nhật ký thi công xây dựng này quẳng cho nhân viên đọc, chúng nó làm giỏi hơn thì công ty tốt, mình tốt theo
  • Bạn kỹ sư nào ham học hỏi có thể nắm được: cơ bản về công cụ Nhật ký thi công để làm gì, vai trò, tác dụng, cách sử dụng Nhật ký thi công xuyên suốt (chuyên môn) và về phần mềm, lý luận khi làm việc với thanh tra, kiểm toán…
  • Ra mắt Ebook Nhật ký thi công GXD gửi tới các bạn quan tâm, các bạn sử dụng phần mềm QLCL GXD sẽ rất hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mua phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD giúp chúng tôi nguồn lực để biên soạn các tài liệu này.
  •  

giáo trình về nhật ký thi công xây dựng