Công tác Nhật ký thi công xây dựng hiện nay rất là lôm côm. Làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ebook này được biên soạn dành tặng anh em xây dựng cả nước.

  • Các sếp thì có tài liệu Nhật ký thi công xây dựng này quẳng cho nhân viên đọc, chúng nó làm giỏi hơn thì công ty tốt, mình tốt theo
  • Bạn kỹ sư nào ham học hỏi có thể nắm được: cơ bản về công cụ Nhật ký thi công để làm gì, vai trò, tác dụng, cách sử dụng Nhật ký thi công xuyên suốt (chuyên môn) và về phần mềm, lý luận khi làm việc với thanh tra, kiểm toán…
  • Ra mắt Ebook Nhật ký thi công GXD gửi tới các bạn quan tâm, các bạn sử dụng phần mềm QLCL GXD sẽ rất hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mua phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD giúp chúng tôi nguồn lực để biên soạn các tài liệu này.

Tác phẩm này được tác giả tặng kèm miễn phí phần mềm Quản lý tài liệu GXD cùng hệ văn bản Nghị định, Thông tư về xây dựng.

Mời bạn tải ở đây: https://giaxaydung.vn/forums/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-xay-dung-gxd-qltl.401

Bạn cài xong phần mềm, mở sheet Giáo trình, kích vào mở ra tác phẩm Toàn tập về Nhật ký thi công xây dựng. Rất quý giá cho anh/em làm nghề xây dựng. Các sếp nên cho nhân viên đọc để hiểu rõ Nhật ký thi công để làm gì, có vai trò tác dụng gì trong quản lý xây dựng. Chịu khó đọc nâng cao trình quản lý xây dựng trên công trường đáng kể.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NHẬT KÝ THI CÔNG
I. CÔNG CỤ VÀ PHÁP LÝ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
1. Công cụ quản lý chất lượng công trình xây dựng
2. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng
3. Các Nghị định, Thông tư liên quan trực tiếp đến Quản lý chất lượng
4. Các văn bản về Quản lý dự án, chi phí và hợp đồng xây dựng
5. Các biểu mẫu phục vụ quản lý chất lượng công trình
6. Các khóa học dành cho Kỹ sư QA/QC
II. QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ NHẬT KÝ THI CÔNG
1. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP
2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
3. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP
4. Thông tư số 26/2016/TT-BXD
CHƯƠNG 2. CÁC CÂU HỎI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ NHẬT KÝ THI CÔNG
1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do ai lập ? Quy định ở đâu ?
2. Nhật ký thi công có vai trò tác dụng gì?
3. Khi công trình gặp sự cố Nhật ký thi công có vai trò gì ?
4. Sử dụng Nhật ký thi công không đúng mục đích gây phiền toái gì ?
5. Nhật ký thi công do Chủ đầu tư hay Nhà thầu đóng giáp lai ?
6. Quy định nào bắt buộc phải đóng dấu giáp lai nhật ký ?
7. Có văn bản luật nào bắt viết nhật ký bằng tay, không được đánh máy ?
8. Nhật ký thi công có bắt buộc phải chép tay hay không?
9. Nhật ký phải viết tay chứ sao lại in luôn trong phần mềm nhỉ?
10. Lập hay là ghi nhật ký ?
11. Giải đáp của Cục Giám định, Bộ Xây dựng về lập, quản lý và in nhật ký thi công bằng phần mềm QLCL GXD
12. Các nội dung liên quan phần chất lượng thì in ra, còn lại nhân lực và thiết bị ghi tay có được không ?
13. Nhật ký thi công xây dựng công trình có được ghi gộp ngày không?
14. Các lỗi Nhật ký thi công mà Nhà thầu hay bị thanh tra xử phạt?
15. Kiểm toán thường ghi gì trong báo cáo kiểm toán về Nhật ký thi công ?
16. Thỏa thuận ghi nhật ký theo quy định cũ có sai không?
17. Lập hay ghi nhật ký thi công thì nội dung như nào là phù hợp?
18. Tư vấn giám sát có phải lập riêng nhật ký giám sát không ?
19. Có cần ghi khối luợng thực hiện hàng ngày vào trong nhật ký thi công không?
20. Có phải mô tả biện pháp thi công, tình hình vật liệu và ghi khối lượng cụ thể vào nhật ký thi công không ?
21. Những ai được viết vào Nhật ký công trình?
22. Quản lý chất lượng có phải làm quyển Nhật ký giám sát?
23. Có phải lập nhật ký khảo sát xây dựng không ?
24. Nếu không đóng dấu giáp lai, nếu không bắt in 2 mặt thì giải pháp quản lý nên như nào ?
25. Có nên bỏ Biên bản nghiệm thu chất lượng?
CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QLCL GXD TRONG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ NHẬT KÝ THI CÔNG
I. HƯỚNG DẪN THAO TÁC SỬ DỤNG PHẦN MỀM
1. Nên bắt đầu lập và quản lý Nhật ký với phần mềm QLCL GXD như thế nào?
2. Sao khi chọn thời tiết nắng, mưa spin sang ngày khác lại mất hết?
3. Hạn chế sự mâu thuẫn giữa biên bản nghiệm thu chất lượng và nhật ký
4. Tăng tốc lập nhật ký công trình
5. Bộ mẫu nhật ký có sẵn trong phần mềm QLCL GXD
6. Nhật ký làm sao bỏ nội dung công việc bỏ Hạng mục và Giai đoạn?
7. Mẫu Nhật ký trong Thư viện tài liệu phần mềm QLCL GXD
8. Mẫu quy trình Nghiệm thu Thanh toán
9. Tùy chỉnh nội dung hiển thị cho mục các công việc thực hiện trong ngày
10. Lựa chọn tên công việc thể hiện trong nhật ký
11. Các công việc có thi công, cần ghi vào nhật ký nhưng không cần nghiệm thu
12. Mấy ngày Min nhật ký làm sao sữa được?
13. Đưa nội dung kiểm tra vào nhật ký thi công
14. Xử lý về ngày gián đoạn trong nhật ký
15. Trình bày ngày nghỉ trong nhật ký
16. Liên hệ giữa nhân công ở sheet Danh mục NT công việc với Nhật ký thi công như nào?
17. Cùng 1 lúc mình làm 2 công trình với 2 mẫu nhật ký khác nhau thì có được không?
18. Nhật ký thi công cập nhật được máy & thiết bị theo công việc thực hiện
19. Nhật ký an toàn lao động
20. In nhật ký thi công
21. Lưu trữ Nhật ký thi công theo hồ sơ hoàn công công trình
22. Tổng kết Quy trình tự động hóa lập nhật ký thi công xây dựng công trình
II. KHO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THÀNH THẠO CHỨC NĂNG LẬP VÀ QUẢN LÝ NHẬT KÝ THI CÔNG TRONG PHẦN MỀM QLCL GXD
1. Kênh video quản lý chất lượng
2. Tự động đưa các công việc chưa nghiệm thu và nhân công, máy thi công theo định mức vào Nhật ký thi công
3. Chỉnh sửa nội dung nhật ký: Thêm dòng trắng và tiền tố ở nhật ký
4. Xử lý ngày gián đoạn trong nhật ký thi công
5. Hướng dẫn thêm công việc, vật liệu chưa có trong dữ liệu vào phần mềm để sử dụng nhiều lần
6. Hướng dẫn in hồ sơ Nghiệm thu và Nhật ký thi công
7. Group Zalo hỗ trợ sử dụng phần mềm QLCL GXD
8. Group facebook Quản lý xây dựng chuyên về phần mềm QLCL GXD
9. Trang web chuyên về phần mềm QLCL GXD
CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP QLCL GXD + ZALO + DROPBOX
I. LẬP BIÊN BẢN NGHIỆM THU XÂY DỰNG CHO CÔNG VIỆC BẤT KỲ CHỈ TRONG 3 PHÚT
1. Mở phần mềm QLCL GXD
2. Nhập thông tin công việc vào sheet Danh mục NT công việc
3. Kích chuột phải vào công việc đó chọn in
II. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QLCL GXD TỪ ĐẦU
1. Sếp mong muốn gì ?
2. Tư duy có hệ thống và có kế hoạch chuẩn bị trước
3. Thực hiện
NHẬP LIỆU VÀO QLCL GXD THEO KIỂU LƯỜI BIẾNG
PHỤ LỤC BIỂU MẪU NHẬT KÝ
CÙNG TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỊCH SỬ UPDATE

giáo trình về nhật ký thi công xây dựng