Chủ đầu tư tự giám sát xây dựng công trình có cần chứng chỉ hành nghề không?

Em ở vai chủ đầu tư tự giám sát thi công xây dựng. Hiện nay em đang bị thanh tra Sở Xây dựng bắt lỗi. Công trình trường học, ngoài phần xây lắp có phần cấp điện, thanh tra bắt lỗi giám sát không có chứng chỉ hành nghề giám sát điện ký hồ sơ nghiệm thu. Họ bắt lỗi chỗ quy định về cá nhân theo khoản 1 Điều 148 Luật Xây dựng: “1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.”. Bắt lỗi vậy có đúng không, giờ họ yêu cầu giải trình. Xin giải thích giúp em với.

Em thấy có bất cập trong xét cấp Chứng chỉ hành nghề, em học XDDD&CN ra, xin cấp CCHN lắp đặt thiết bị điện công trình thì Sở Xây dựng không cấp. Trong công trình xây dựng trường học phần điện chỉ là điện sinh hoạt, giá trị nhỏ. Trong TMĐT xây dựng của dự án không có tách riêng cho phần điện đó, trong Kế hoạch LCNT cũng không tách riêng.

Trả lời:

Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng quy định người thực hiện công tác Giám sát công trình xây dựng yêu cầu bắt buộc là phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô loại dự án.

1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

3. Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chỉ huy trưởng công trường; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III.

Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định:

2. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

Đọc đến đây, nhiều người sẽ cho rằng: Chủ đầu tư là tổ chức và được luật khuyến khích tự giám sát, khi Chủ đầu tư tự giám sát thì không thấy sự ràng buộc với chứng chỉ hành nghề. Nhưng không phải như vậy, đọc tiếp ta sẽ thấy: khoản 4 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định như sau:

4. Tổ chức thực hiện giám sát quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều này phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình.

Ý của khoản 4 nói trên (đọc ghép với khoản 2): nếu chủ đầu tư tự giám sát thì cũng phải đủ nhân sự giám sát phù hợp. Ngoài ra theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP + Nghị định số 21/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng:

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định;

b) Ký hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp;

c) Không lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.

Như vậy, qua các dẫn chứng quy định trên, người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện giám sát xây dựng) vẫn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chủ đầu tư nên cho cán bộ trang bị chứng chỉ hành nghề thì đỡ gặp phiền toái kiểu này. Chủ đầu tư hay Ban QLDA phải tuyển người cho đủ, chứ người đó không có đủ điều kiện sao Sở người ta xét cấp chứng chỉ hành nghề được.

Để được cấp chứng chỉ hành nghề uy tín, tin cậy mời bạn liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 để được tư vấn nhé.