Chỉ huy trưởng hạng mục không yêu cầu chứng chỉ hành nghề xây dựng?

I. Đối với các hạng mục có bắt buộc chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát cấp tương ứng?

Công ty ông Đỗ Văn Việt đang thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả cho các tòa nhà cao tầng. Bên tư vấn giám sát yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ giám sát cấp tương ứng theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP. Ông Việt hỏi, với hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện có bắt buộc chỉ huy trưởng phải đảm bảo điều kiện hành nghề không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì “chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014”.

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 12, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì thi công trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện thuộc phần nội thất của công trình. Do đó cá nhân làm chỉ huy trưởng thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo: Chinhphu.vn

Tương tự như trên, bạn áp dụng cho tình huống công trình, công việc của mình nhé. Không phải cái gì cũng yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

II. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

Mời liên hệ Ms Thu An 0974 889 500, hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đúng quy định, thông tin cập nhật chế độ chính sách gửi chăm sóc sau kỳ thi chứng chỉ hành nghề để làm việc tốt hơn.

III. Video hướng dẫn làm bài thi chứng chỉ hành nghề trên web Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thi chứng chỉ hành nghề thật luôn, khi bạn vào thi ở Sở, Bộ hay Hội Kinh tế xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu Việt Nam hay các hội khác đều như video hướng dẫn này:

IV. Chia sẻ tài liệu bộ sưu tập các đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát

12 đề ôn thi chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng

12 đề ôn thi chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng

 

11 đề ôn thi chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thong

11 đề ôn thi chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thong