Select Page

Category: Phần mềm Quyết toán GXD

Cấu hình để chạy Quyết toán GXD tối ưu – Hướng dẫn sử dụng quyết toán GXD

1.Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu 1.1. Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy Việc phân cách đơn vị bằng dấu chấm, dấu phẩy mặc định trong Windows không giống với quy ước của Việt Nam. Chúng ta đặt lại như sau:Trong Windows...

Read More

Các Tùy chọn của phần mềm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Khi sử dụng phần mềm, có những thao tác mà người lập hồ sơ thanh quyết toán thường lặp đi lặp lại. Phần mềm Quyết toán GXD lập trình các tùy chọn để phần mềm sẽ chạy theo một quy trình định trước. Giảm các thao lặp đi lặp lại,...

Read More
Loading