Select Page

Category: Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD

Cấu hình để chạy Quyết toán GXD tối ưu – Hướng dẫn sử dụng quyết toán GXD

1.Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu 1.1. Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy Việc phân cách đơn vị bằng dấu chấm, dấu phẩy mặc định trong Windows không giống với quy ước của Việt Nam. Chúng ta đặt lại như sau:Trong Windows...

Read More

Các Tùy chọn của phần mềm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Khi sử dụng phần mềm, có những thao tác mà người lập hồ sơ thanh quyết toán thường lặp đi lặp lại. Phần mềm Quyết toán GXD lập trình các tùy chọn để phần mềm sẽ chạy theo một quy trình định trước. Giảm các thao lặp đi lặp lại,...

Read More

3. Sơ đồ trình tự lập hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1. Tối thiểu 1.1.1. Phương Pháp Hình 1.1. Phương pháp văn phòng và tài chính 1.1.2. Phần mềm của chúng tôi Hình 1.2.  1.2. Tối đa 1.2.1. Phương Pháp Hình 1.3. Phương pháp văn phòng và tài chính 1.2.2. Phần mềm của chúng tôi...

Read More

2. Giải thích từ ngữ liên quan – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

2.1. Hợp đồng xây dựng Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng 2.2. Phụ lục của hợp đồng...

Read More

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

  I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 1.  Các văn bản quy định A. Các văn bản hiện hành –     Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Read More

THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Bài tập ví dụ 3 1.1.  Yêu cầu Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán giai đoạn theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và lập bảng tổng hợp quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành...

Read More

6. Các tùy chọn trong Quyết toán GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Khi sử dụng phần mềm, có những thao tác mà người lập hồ sơ thanh quyết toán thường lặp đi lặp lại. Phần mềm Quyết toán GXD đưa ra các tùy chọn sử dụng để phần mềm sẽ chạy theo một quy trình định trước. Giảm các thao tác thừa,...

Read More
Loading