Select Page

Category: Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD

3. Sơ đồ trình tự lập hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1.  Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định 1.1.1. Phương pháp lập hồ sơ thanh toán hợp đồng đơn giá cố định Hình 1.1. Phương pháp lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng đơn giá cố định 1.1.2. Trình tự thực hiện trên phần mềm Quyết...

Read More

2. Giải thích từ ngữ liên quan – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1.  Hợp đồng xây dựng Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một...

Read More

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

  I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 1.  Các văn bản quy định A. Các văn bản hiện hành –     Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Read More

THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Bài tập ví dụ 3 1.1.  Yêu cầu Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán giai đoạn theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và lập bảng tổng hợp quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành...

Read More

6. Các tùy chọn trong Quyết toán GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

Khi sử dụng phần mềm, có những thao tác mà người lập hồ sơ thanh quyết toán thường lặp đi lặp lại. Phần mềm Quyết toán GXD đưa ra các tùy chọn sử dụng để phần mềm sẽ chạy theo một quy trình định trước. Giảm các thao tác thừa,...

Read More

3. Phân loại hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1.  Hợp đồng trọn gói Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. 1.2.  Hợp đồng đơn giá cố định Giá hợp đồng được xác định trên cơ sở...

Read More
Loading

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

Đăng ký kênh video