Nếu Excel của các bạn chưa được cài đặt VBA, khi cài phần mềm Giá Xây Dựng sẽ gặp lỗi “This workbook has lost its VBAproject, Active X controls and any other programmability-related features.”

Khi đó bạn cần cài thêm VBA cho Excel theo các thao tác sau:

Bước 1:

1

 

Bước 2: 

2

Đợi quá trình hoàn tất, bạn khởi động lại máy VBA sẽ được bổ sung.