Tính toán nhân công theo định mức phục vụ hoàn công – điểm mới PM QLCL GXD phiên bản 9.0

Khi đã có khối lượng hợp đồng (khối lượng trúng thầu). Áp vào định mức công việc thì sẽ ra số công cần sử dụng cho công trình. Chỉ cần chia lại cho số ngày cần thi công theo hợp đồng (trừ đi số ngày lễ, mưa dự kiến được) ra được ngay việc mỗi ngày trên công trường cần có bao nhiêu nhân lực.

Sau khi nhập dữ liệu bên sheet Danh mục NT công việc, phần mềm sẽ tự động tính toán số công theo khối lượng thầu và định mức.

Bạn chỉ cần nhìn sang nhật ký. Nếu thấy số công đã đảm bảo theo tính toán trên thì tức là tiến độ sẽ phù hợp.

Dữ liệu sẽ lấy từ Danh mục NT công việc sang Nhật ký hoặc từ CSDL vào. Mặc định dữ liệu nhật ký đổ vào sheet Nhật ký sẽ lấy từ CSDL. Trong Menu Tùy chọn bạn có thể chọn lấy dữ liệu từ Danh mục NT công việc sang nhật ký, với tùy chọn này, phần mềm sẽ hoàn toàn tự động đưa số liệu về nhân công máy móc từ Danh mục NT công việc sang nhật ký thi công

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn