Tự động đưa ý kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu

I. Đặt vấn đề:

Trong Biên bản Nghiệm thu công việc xây dựng và Nhật ký thi công ở phần cuối thường có:

 • Phần nhận xét và ý kiến khác của Chủ đầu tư, của Tư vấn giám sát
 • Và kiến nghị, đề xuất của Nhà thầu
Tự động đưa kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu

Tự động đưa kiến khác của tư vấn giám sát và nhà thầu vào nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu

Nếu bạn muốn như sau thì đây là bài dành cho bạn:

 • Tự động hóa đưa phần nhận xét và ý kiến khác, kiến nghị, đề xuất vào biên bản Nghiệm thu công việc và Nhật ký thi công.
 • Những ngày khác nhau thì phần ý kiến khác nhau trong biên bản công tác nghiệm thu của tư vấn giám sát

II. Với phần ý kiến khác đưa vào nhật ký thi công bạn thực hiện theo trình tự sau:

Đây là cách nhanh và quy trình bài bản theo các bước mà tôi và nhiều anh em xây dựng đã làm:

Bước 1. Mở phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (nếu chưa có phần mềm, bạn hãy liên hệ GXD sở hữu ngay bản quyền, không thể rịn cái sự sung sướng này lâu hơn được nữa)

Bước 2. Làm 1 bản nhật ký thi công điển hình (giống bạn thi công cọc thử, cọc thí nghiệm ấy)
Bước 3. Nhập các ý kiến khác vào (nếu là giống nhau, sao chép hàng loạt)
Bước 4. Bấm Ctrl+Shift+C để lưu vào cơ sở dữ liệu nhật ký
Bước 5. Ctrl+Shift+K để mở quản lý nội dung nhật ký
Bước 6. Nhân bản nhật ký điển hình ra đại trà Toàn bộ Tiến độ

 • Bước này giống thi công cọc đại trà sau khi đóng cọc thử Ok rồi, tiến độ có mấy trăm ngày thì Nhật ký được sao chép bản ghi điển hình ra toàn bộ
 • Sau đó lưu file lại, chú ý là dữ liệu bây giờ gồm file ho_so_chat_luong_cua_ban.xlsm là chứa mẫu nhật ký và file Nhatky_cong_trinh_cua_ban.mdb
 • Bạn có thể tạo bản nhật ký trong ngày hoặc đóng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD lại và đi làm việc khác

Mời bạn xem hướng dẫn nhân bản Nhật ký thi công điển hình ra Nhật ký thi công đại trả ở video sau (lưu ý, video hướng dẫn lâu rồi, phần mềm QLCL GXD bản mới của bạn có thể khác, nhưng chức năng này thì vẫn tương tự):

Bước 7. Chỉnh lại nội dung từng ngày -> ghi nhật ký -> Ctrl+Shift+C

 • Mỗi ngày mở phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
 • Chỉnh lại, cập nhật thông tin vào bản ghi nhật ký điển hình của ngày đó rồi lưu lạt: trong đó có chỉnh phần ý kiến khác của tư vấn giám sát, nhận xét, kiến nghị, đề xuất…

Bước 8. In toàn bộ Nhật ký

Nhìn lại ta thấy:

 • Từ bước 1 đến bước 5 làm ngay từ đầu, ký hợp đồng xong có tiến độ dự án, ngày bắt đầu khởi công, ngày kết thúc là làm được. Thậm chí không cần ngày kết thúc, chỉ cần ngày bắt đầu khởi công, số ngày trong tiến độ dự án là làm được rồi. Nên chủ động chuẩn bị tốt, khi vào thi công làm cho ngon lành. Cái gì chuẩn bị trước vẫn hơn.
 • Bước 6 -> chính là lập nhật ký hay ghi nhật ký hàng ngày đó. Bây giờ ứng dụng công nghệ thông tin, thời đại 4.0 rồi. Có phần mềm Quản lý chất lượng GXD thì thực hiện cập nhật nhật ký hàng ngày, việc này đơn giản và nhẹ nhàng, chỉ vài phút mỗi ngày, chăm chỉ, đều đặn. Làm phần mềm cũng dễ chịu hơn ghi chép tay nhàm chán. Các sếp cần chú ý là: trang bị công cụ lao động tốt cho nhân viên, ảnh hưởng đến tâm lý làm việc, độ gắn bó với công ty và công việc.
 • Bước 7 là in ra khi kết thúc.

Đó là làm bài bản, phản ánh trung thực tình hình công trường, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế. Còn lại từ đó bạn linh hoạt ra khi phải làm 2 Nhật ký hoặc làm Hồi ký. Thực trạng hiện nay do ghi Nhật ký thủ công và chưa ý thức được vai trò quản lý rất quan trọng của Nhật ký nên thường không làm hàng ngày, cứ để dồn lại ngổn ngang rồi đến lúc làm Hồi ký. Thấy có nhiều bạn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD làm hồi ký rất nhanh và nhàn. Nhưng tôi khuyến cáo các bạn là không nên làm Hồi ký, quy định là phải lập Nhật ký hàng ngày, công việc này giờ ứng dụng phần mềm QLCL GXD rất là nhàn, đơn giản và đồng bộ, dễ dàng rồi.

III. Với phần ý kiến khác của Tư vấn giám sát đưa vào biên bản nghiệm thu

Bạn chỉ việc khai báo vào trong sheet Danh mục công việc phần ý kiến khác của từng công việc, khi spin thay đổi biên bản, ý kiến khác sẽ tự động thay đổi. Mời bạn xem video hướng dẫn: