Biểu mẫu 08b Nghị định số 11/2020/NĐ-CP đã sử dụng thay phụ lục 03a

Có nhiều bạn vẫn hỏi nhau là Phụ lục 03a của Thông tư số 08/2016/TT-BXD đã bị thay chưa?

Xin thông tin đến các bạn là nhiều nhà thầu và các Kho bạc đã sử dụng biểu mẫu 08b để thanh toán khối lượng hoàn thành từ lâu rồi. Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc kho bạc Nhà nước có hiệu lực từ 16/03/2020.

Tìm hiểu biểu mẫu 08b thanh toán khối lượng công việc hoàn thành so sánh điểm khác với Phụ lục 03a:

Trên mạng đã chia sẻ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và Pdf và Doc rồi. Ở đây xin chia sẻ bạn file Nghị định số 11/2020/NĐ-CP file Word, được trình bày chuẩn Styles GXD tiện mở điều hướng các mục để tra cứu. (bạn kích vào link để tải xuống).

Tìm hiểu về cách ghi Biểu mẫu 08b mời bạn đọc bài: Phụ lục 08b dòng số 1 bằng giá trị hợp đồng cũ hay tổng giá trị cũ cộng phát sinh ?

Làm tròn không đúng, đến khi quyết toán lệch vài trăm thôi cũng mệt. Mời bạn xem bài: Làm tròn khối lượng và đơn giá tránh phiền toái khi thanh quyết toán với kho bạc

Bài viết rất hay về quy trình quyết toán hợp đồng: Quyết toán hợp đồng xây dựng là gì? Quy trình quyết toán hợp đồng xây dựng