Trong nhiều trường hợp với cùng một công việc nhưng tên thể hiện trong biên bản nghiệm thu lại khác với tên muốn thể hiện trong nhật ký (Thường tên trong biên bản sẽ giống với tên công việc trong biểu giá hợp đồng, còn tên công việc trong nhật ký thì lại ngắn gọn không cần thiết phải ghi chi tiết). Phần mềm QLCL GXD có thể linh động xử lý vấn đề này, bạn chỉ cần thao tác như sau:

  • Kích vào biểu tượng Tùy chọn hoặc Hồ sơ/Tùy chọn. Tại Tab Nâng cao, tích chọn mục “Sử dụng tên thay thế cho tên công việc trong nhật ký
  • Unhide cột H là cột Tên thay thế mặc định để ẩn trong phần mềm
  • Gõ tên thay thế muốn thể hiện trong nhật ký
  • Chuyển sang sheet Nhật ký và kiểm tra kết quả

Đơn giản, nhanh gọn và rất thực tiễn.

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Phương Anh – 0975 381 900
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn