Tổ chức xã hội nghề nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. Bạn đọc lưu ý: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân, Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức (công ty, doanh nghiệp nhà thầu…).

Trước kia Tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ được cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là hội viên của mình. Thì nay được Luật cho phép thực hiện cấp Chứng chỉ năng lực cho các tổ chức nữa. Đó là một điểm mới của Luật số 62 năm 2020 – Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014.

Theo quy định tại Điều 148. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng:

1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

3. Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm: giám đốc quản lý dự án; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; giám sát thi công xây dựng; chủ trì định giá xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III.

4. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực theo quy định của Luật này gồm: quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình. Chứng chỉ năng lực của tổ chức được phân thành hạng I, hạng II, hạng III. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ cấp chứng chỉ năng lực các hạng còn lại.

5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; công tác sát hạch, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề; điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Luật số 62 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Các bạn liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 để được tư vấn về cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực nhé.