MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GXD

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

1. Quy định pháp luật liên quan công tác Quản lý chất lượng

2. Mục tiêu và cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu

3. Quy trình quản lý chất lượng xây dựng công trình

4. Lập kế hoạch quản lý chất lượng xây dựng công trình

II. QUY TRÌNH NGHIỆM THU

1. Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

2. Nghiệm thu công việc xây dựng

3. Nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng

4. Nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

Phần mềm quản lý chất lượng GXD

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD

2. Ý kiến nhận xét của các kỹ sư xây dựng khi sử dụng phần mềm QLCL GXD

3. Kênh video youtube.com/hosochatluong

4. Trang web về nghiệm thu thanh toán

5. Diễn đàn trao đổi về phần mềm và các vấn đề liên qua đến Quản lý chất lượng công trình

II. CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT VÀ CẤU HÌNH WIN ĐỂ CHẠY PHẦN MỀM

1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm

2. Kích hoạt phần mềm QLCL công trình GXD

3. Cấu hình Windows hiển thị đúng ngày tháng trong biên bản

III. GIAO DIỆN PHẦN MỀM, MỞ, LƯU HỒ SƠ VÀ THIẾT LẬP TÙY CHỌN

1. Giao diện phần mềm Quản lý chất lượng GXD

2. Menu Ribbon Quản lý chất lượng

3. H thng các biu mu trong phn mm

4. M file h sơ cht lưng mi

5. Lưu file Hồ sơ chất lượng

6. Mở file Hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

7. Chọn mẫu hồ sơ

IV. CÁC TÍNH NĂNG KHÁC CỦA PHẦN MỀM

1. Tạo dự án mới lưu trữ dữ liệu theo công nghệ đám mây

2. Bảng thiết lập tùy chọn

3. Thư viện tài liệu

4. File mẫu nhiều đầu việc có sẵn

5. Tính năng tra lại danh mục công việc, vật liệu

6. Nhập liệu nhân bản

7. Chuyển qua lại giữa các Sheet nhanh chóng

8. Đổi tên đơn vị mới vào các vị trí biên bản có liên quan

9. Gộp các công việc vào chung 1 biên bản

10. Tạo mẫu bảng kiểm tra

11. Quản lý biên bản kiểm tra công việc

12. Quản lý công việc tương ứng với nhân bản sheet

13. Đưa nội dung kiểm tra vào nhật ký thi công

14. Tùy biến chỉnh sửa số biên bản trong biên bản lấy mẫu

15. Tự động chèn mẫu bảng

16. Bổ sung thông tin xuất xứ vật liệu (hãng, nhà cung cấp)

17. Thêm các mẫu nhật ký

18. Tính toán nhân công theo định mức phục vụ hoàn công

19. Thêm dòng ở công việc nhật ký

20. Dữ liệu nhật ký

21. Xử lý về ngày gián đoạn trong nhật ký

22. Quản lý in ấn hồ sơ nghiệm thu và nhật ký thi công

23. Tải cơ sở dữ liệu các loại để tra công việc

24. Bẻ dòng khi trình bày nội dung công việc

25. Quản lý theo đợt

26. Tra cứu tiêu chuẩn Xây dựng

27. Rất nhiều nâng cấp tinh chỉnh khác

CHƯƠNG 3. LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GXD

I. QUY TRÌNH LẬP VÀ QUẢN LÝ BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG

Hồ sơ chất lượng công trình rất nhiều, dùng phần mềm Quản lý sẽ nhàn và khoa học hơn!

1. Tạo file dự án mới

2. Tùy chọn thành phần tham gia nghiệm thu

3. Lập và quản lý biên bản nghiệm thu vật liệu

4. Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu công việc

5. Trình bày ý kiến khác trong biên bản nghiệm thu

6. Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

7. Quy trình nghiệm thu khối lượng công việc thi công

II. CHỈNH SỬA BIÊN BẢN NGHIỆM THU

1. Mở file hồ sơ mẫu

2. Quản lý thành phần tham gia nghiệm thu

3. Lưu file mẫu đã chỉnh sửa

4. Lưu ý khi chỉnh sửa nội dung biên bản mẫu

5. Sử dụng các tính năng của Excel

CHƯƠNG 4. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1: Lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu

Bài 2: Lập hồ sơ nghiệm thu các công việc

Bài 3: Thêm thành phần ký biên bản nghiệm thu

Bài 4: Thay đổi cách đánh mã hồ sơ nghiệm thu (mã HSNT)

Bài 5: Tìm kiếm hồ sơ theo ngày, tìm biên bản, thông tin trong hồ sơ nghiệm thu

Bài 6: Quản lý khối lượng nghiệm thu

Bài 7: Ghi nhật ký công trình

Bài 8: Trình bày biên bản và tính toán khối lượng nghiệm thu

Bài 9: Lập hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng theo mẫu

Bài 10: Công trình đường giao thông ứng dụng phần mềm QLCL GXD

CHƯƠNG 5. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG LỖI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1. Hướng dẫn khắc phục các lỗi thường gặp phần mềm QLCL GXD. Gặp trục trặc bạn cứ đọc ở đây, hầu như là xử lý được hết.

2. 1001 tình huống hỏi đáp của Kỹ sư QA/QC xây dựng mới học phần mềm quản lý chất lượng GXD

3. Kênh video hướng dẫn: http://youtube.com/hosochatluong

Lịch sử cập nhật hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD:

  • Version 1.0 xuất bản ngày 1/1/2014
  • Version 2.0 xuất bản ngày 1/5/2019
  • Version 3.0 xuất bản ngày 1/8/2020

Hoàn thành với sự tham gia của tập các cán bộ, nhân viên GXD JSC.