1.Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu

1.1. Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy

Việc phân cách đơn vị bằng dấu chấm, dấu phẩy mặc định trong Windows không giống với quy ước của Việt Nam. Chúng ta đặt lại như sau:
Trong Windows chúng ta vào Control Panel sau đó tìm tới mục Clock, Language, and Region / Change date, time, or number formats:

Change date, time, or number formats

Trong hộp thoại Region hiện ra ta kích vào Addional settings…

Hộp thoại Region

Tại thẻ Numbers bạn đặt dấu phẩy (,) trong Decimal Symbol vàdấu chấm (.) trong Digit grouping symbol như hình sau rồi bấm OK:

Hướng dẫn cài đặt cấu hình Windows

1.2. Hiển thị phần mở rộng của đuôi files

Bạn mở cửa sổ File Explorer (Windows Explorer hoặc My Computer), Sau đó bạn chọn View / Options / Change Folder and search options như hình dưới.

Cửa sổ File Explorer

Trong hộp thoại Folder Options bạn chọn tab View, sau đó bỏ dấu tích khỏi lựa chọn Hide extensions for known file types, sau đó bấm OK là xong. Khi đó bạn sẽ thấy đuôi file, ví dụ như trong hình ngay trên là .xltm.
Trong hộp thoại Folder Options bạn cũng có thể chọn Show hidden files, folders and drives để hiển thị các file ẩn trong máy tính của bạn

Hộp thoại Chọn nơi để lưu file đã hiện đủ đuôi file để tiện điều khiển

Sau khi bạn thiết lập xong như trên, nếu quay trở lại phần mềm Quyết toán GXD và thử lưu 1 file, bạn sẽ thấy trong hộp thoại Choose Save Location (chọn vị trí để lưu) sẽ hiện ra đuôi file. Bạn dễ dàng chọn .xlsm hoặc .xls để lưu.

2. Cấu hình Excel

Để đặt cho Excel mặc định khi lưu hồ sơ sẽ có định dạng xlsm. Ta thực hiện các bước như sau (ở đây hình minh họa chụp trên Excel 2010, bạn thực hiện tương tự như Excel 2013 và 2016):
Mở phần mềm Excel. Thực hiện: File/ Options/ Save/ Excel Macro/ Enabled Workbook (*xlsm) / OK.

Sau khi thực hiện cài đặt này, từ lần thao tác lưu file sau, sử dụng nút Save (hoặc Ctrl + S) thì file lưu của chúng ta sẽ luôn mặc định lưu dạng .xlsm.