Điểm mới của phần mềm QLCL 9.0 – phần 2 – Bảng thiết lập tuỳ chọn nâng cao

Thiết lập tuỳ chọn đường dẫn dữ liệu

Trên QLCL 9.0 khi bạn tạo 1 file dự án mới, phần mềm sẽ tự động tạo các thư mục dữ liệu đầu ra đi cùng mỗi dự án. Mỗi công trình sẽ có một bộ dữ liệu đầu vào và bạn dễ dàng quản lý cũng như thêm bớt bộ dữ liệu này với bảng thiết lập tùy chọn như hình dưới đây

Bảng thiết lập tuỳ chọn

Với bảng thiết lập tùy chọn này, bạn có thể xem được mình đang dùng các file dữ liệu nào.

Trạng thái sử dụng dữ liệu

Bạn hoàn toàn có thể thêm/bớt file dữ liệu bằng cách click chuột vào dấu “+” trong bảng này.

Thêm bớt dữ liệu

Thiết lập tuỳ chọn chung

Bảng thiết lập tuỳ chọn chung

Với bảng thiết lập tuỳ chọn chung này, bạn có thể tuỳ chỉnh một số tính năng được áp dụng trong các biên bản hồ sơ

Bạn tích chọn/bỏ tích các ô để tùy chỉnh theo nhu cầu công việc của bạn.

Sau khi thiết lập xong các tùy chọn này, bạn chọn “Áp dụng” để hoàn tất việc thiết lập tùy chọn của mình.

Thiết lập tuỳ chọn nâng cao

Bảng thiết lập tuỳ chọn nâng cao

Bảng thiết lập tùy chọn nâng cao này cho phép bạn tùy chỉnh 3 tính năng chính trong phần mềm:


➦  Tra dữ liệu


➦  Nhật ký thi công

Ứng với mỗi tính năng, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn mà có thể tích chọn/bỏ tích chọn các tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn.
Sau khi chỉnh sửa xong, các bạn chọn “Áp dụng” để hoàn tất việc thay đổi của mình.

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn