Điều 16 về biểu mẫu nghiệm thu của Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì Chủ đầu tư và nhà thầu tự thỏa thuận từ khâu hợp đồng.
Đến khi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ra đời thay thế Thông tư số 10/2013/TT-BXD nói trên, điều 8, điều 9, điều 10 đề cập về các nội dung cần thể hiện trong biên bản.
Đội ngũ kỹ sư Công ty Giá Xây Dựng đã nghiên cứu, biên tập rất công phu các mẫu biên bản và đưa vào phần mềm. Đối chiếu nội dung biểu mẫu phù hợp với quy định từ Thông tư số 10/2013/TT-BXD trở đi, đến nay qua Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Thông tư số 06/2016/TT-BXD là cả 1 bề dày nghiên cứu, tìm hiểu, tích lũy.
Thay vì sử dụng các biểu mẫu với cách làm thủ công như trước đây, các Cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép, các Chủ đầu tư và Nhà thầu có thể thỏa thuận trong hợp đồng là: Thống nhất sử dụng các biểu mẫu biên bản theo phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất và công bố phục vụ công việc lập và quản lý chất lượng công trình. Như vậy, công việc lập và quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu của họ sẽ trở nên đơn giản, tự động hóa và khoa học hơn rất nhiều nhờ việc ứng dụng được công cụ phần mềm QLCL GXD.
Mời bạn tham khảo ý kiến của kỹ sư Vũ Giang, Công ty Cổ phần Cầu 11, Thăng Long, là một trong những người say đắm với “em” phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD ngay từ cái nhìn đầu tiên:

Chính vì các chủ đầu tư, TVGS cứ phải mẫu này mẫu nọ thì phần mềm QLCL GXD đang cho anh em kỹ thuật chúng ta công cụ và tư liệu để có cái để bảo vệ ý kiến của mình và sâu rộng hơn tiến tới chúng ta dùng chung một biểu mẫu của GXD là yên tâm rồi.
Phần hồ sơ QLCL công trình là một khâu rất quan trọng. Chúng ta làm càng công phu gọn gàng bao nhiêu thì sẽ tốt bấy nhiêu. Nhiều khi làm xong hồ sơ thanh toán rồi mấy anh Chủ đầu tư, TVGS lại quay ra hỏi hồ sơ QLCL đâu? Lại mất thời gian và mệt mỏi lắm các bạn đồng nghiệp ạ.

Các kỹ sư của Công ty Giá Xây Dựng cũng không ngừng nghiên cứu cả các quy định, hướng dẫn của pháp luật cũng như các vấn đề xuất phát từ thực tế để không ngừng hoàn thiện các biểu mẫu (template) và phần mềm. Việc công bố tuân thủ và phù hợp với quy định hiện hành của các luật có liên quan của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam như luật về Đầu tư xây dựng, luật Sở hữu trí tuệ…