Cho em hỏi: Bên em đang làm thanh toán khối lượng phát sinh theo từng đợt theo hợp đồng có mấy vấn đề vẫn chưa hiểu lắm mong anh chị hướng dẫn em:

1. Trong bảng phụ lục 03a cột lũy kế em có phải liệt kê hết tất cả các đầu việc ra hay không ạ (kể cả các công việc trong kỳ này không thực hiện), hay chỉ cần lấy lũy kế khối lượng tổng?

Có. Để tiện gióng hàng, đối chiếu giữa các đợt thanh toán. Cả sau này quyết toán cũng thuận lợi cho kiểm tra, đối chiếu. Nếu mỗi đợt thanh toán trong bảng em chỉ trình bày những công việc có khối lượng thanh toán, còn bỏ đi những công tác khác thì sau này quản lý sẽ đên khổ. Nó tạo ra tình trạng “xôi đổ” hoặc “da báo”, khi muốn tính lũy kế để kiểm soát khối lượng các công việc các giai đoạn, các đợt so với khối lượng trong hợp đồng sẽ rất khó khăn, vất vả. Vì vậy, mỗi đợt thanh toán, cứ in ra toàn bộ các đầu việc theo biểu giá hợp đồng, công việc nào đợt đó không có khối lượng thi công thì để trống, công việc nào có khối lượng thì đưa vào, in ra tốn giấy cũng không tốn bằng lương trả công kỹ sư ngồi kiểm soát khối lượng các giai đoạn.

2. Theo hợp đồng bên em sẽ được thanh toán toàn bộ khối lượng phát sinh trong đợt thanh toán đó. Vậy trong khối lượng thực hiện kỳ này sẽ lớn hơn so với hợp đồng. Em làm như vậy có đúng không ạ? (vì em đang làm theo hợp đồng)

Em cung cấp chưa đủ thông tin, vấn đề này còn phải căn cứ từ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đã chào như nào, thỏa thuận hợp đồng 2 bên ra sao…

Ở đây giả sử khối lượng phát sinh thuộc trường hợp được thanh toán:

Khối lượng phát sinh trong hợp đồng: Em cứ trình bày trong PL03a thanh toán bình thường. Trừ khi thanh toán vượt dự toán được duyệt.

Khối lượng thanh toán phát sinh ngoài hợp đồng em trình bày ở phụ lục số 04 nhé.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành: thường phải có các thủ tục về thỏa thuận giá phát sinh, điều chỉnh, phụ lục hợp đồng, điều chỉnh tiến độ nữa…

Để nắm bắt tốt hơn nữa các kiến thức nền tảng về thanh quyết toán hợp đồng mời bạn tới lớp học Thanh quyết toán GXD nhé.
Ghi danh với Ms Thu An 0974 889 500 hoặc 0985 099 938.
Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để làm thanh quyết toán bài bản, chuyên nghiệp ngay từ khi khởi công bạn nhé!