Phần mềm QLCL GXD Bổ sung lệnh Gộp các công tác vào chung 1 biên bản nghiệm thu xây dựng. Khi gộp các công việc chung vào 1 biên bản nghiệm thu, hồ sơ nghiệm thu gọn gàng, đỡ tốn nhiều giấy mực in, công in.

Vấn đề do Ks Phạm Thanh Hà đề cập: Để làm nghiệm thu, em copy các công việc vào sheet Biểu giá hợp đồng. Rồi dùng lệnh đưa các công việc sang sheet Danh mục công việc làm nghiệm thu. Hiềm nỗi chỉ đưa được 1 công việc sang 1 biên bản. Nếu chọn 2 hay nhiều công việc thì sẽ không chung vào 1 biên bản mà riêng ra thành nhiều biên bản khác nhau..

Hôm nay anh/em có thể cập nhật phần mềm QLCL GXD rồi nhé. Sau khi cài lại hoặc cập nhật, bạn có thể làm như sau:

Bước 1. Bắt đầu 1 công trình mới, bạn copy các công việc từ file bạn có đưa vào sheet Biểu giá hợp đồng trong phần mềm QLCL GXD (hoặc nhập luôn vào sheet Danh mục công việc cũng được)

Bước 2. Dùng lệnh đưa các công việc từ Biểu giá hợp đồng sang Danh mục công việc. Lúc này mỗi công việc sẽ nằm riêng 1 dòng và mỗi công việc đang vào 1 biên bản khác nhau

Bước 3. Chọn các công việc muốn đưa chung vào 1 biên bản, Kích phải chọn lệnh Gộp các công việc chung vào 1 biên bản nghiệm thu. (có thể dùng Ctrl để lựa các công việc nằm cách xa nhau, dùng Shift để chọn các công việc liền nhau hoặc quét chuột)

Bước 4. Hưởng thụ thành quả.

Về tính pháp lý của việc đưa nhiều công việc vào chung 1 biên bản nghiệm thu:
Theo Quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Điều 27. Nghiệm thu công việc xây dựng:
“1. Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công.”

Lệnh gộp các công tác vào chung biên bản là lệnh rất hay, được rất nhiều anh/em xây dựng chào đón nồng nhiệt.
Chúc mừng anh em nhé! QLCL GXD tăng thêm 1 lệnh nào đó, anh em làm Quản lý xây dựng lại nhàn đi thêm.