Quản lý in ấn hồ sơ nghiệm thu và nhật ký thi công – PM QLCL GXD

Menu in hồ sơ nghiệm thu được thiết kế lại linh hoạt, tiện lợi:

Khi lưu hồ sơ có thể phân chi tiết theo Hạng mục, công việc và tùy chọn đánh số trang in:

Dưới đây là tiện ích in nhật ký thi công:

Các tuỳ chọn trong thiết lập nâng cao khi in nhật ký

CHI TIẾT LIÊN HỆ: TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn