Kho mẫu biên bản nghiệm thu xây dựng ví dụ tìm biên bản kiểm tra đổ thải
Một kỹ sư trẻ hỏi: Cần soạn biên bản kiểm tra bãi đổ thải thì em nên làm như thế nào?
Do mới làm, do khâu lưu trữ hồ sơ, tài liệu trên máy tính chưa được bài bản, cũng do không được huấn luyện soạn thảo văn bản. Ngoài ra việc đọc được hết các văn bản quy định, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật… để làm được các biên bản nghiệm thu xây dựng là điều khó, nhiều lúc cũng mệt.
Phần mềm QLCL GXD ngoài file làm nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu các công việc xây dựng, biên bản kiểm tra các loại… được sản xuất hàng loạt. Thì từ cuối năm 2019 đã bổ sung Kho các biểu mẫu cá biệt, chỉ sử dụng 1, 2 lần trong suốt quá trình thi công công trình. Các biên bản này ít dùng nhiều lúc tìm hay chế cũng mệt, mà bí ý tưởng cũng không biết làm thế nào. Cũng vì ít dùng nên các Kỹ sư GXD không để các biên bản này trong template của file QLCL GXD nữa. Ít dùng mà cứ đeo bám template suốt cũng nặng, với lại quá nhiều thì để sao xuể. Kho biểu mẫu Thi công xây dựng được lập trình, tất cả các loại biểu mẫu phục vụ quản lý thi công xây dựng được sưu tập. Bây giờ mọi thứ trong tầm tay bạn:
  • Chỉ việc mở phần mềm QLCL GXD, lệnh Ctrl+Shift+F và gõ từ khóa “đổ thải” là tìm thấy mẫu. Mẫu này là file Word, trình bày chuẩn Styles GXD.
  • Bạn kích phải để mẫu biên bản đổ thải được tải xuống, lưu chung vào cùng thư mục với file Hồ sơ chất lượng chính và dùng thôi.
  • Các loại biên bản nghiệm thu xây dựng khác, khi cần ban cũng làm tương tự.
gõ từ khóa đổ thải để tìm mẫu biên bản kiểm tra trong kho biểu mẫu quản lý thi công

gõ từ khóa đổ thải để tìm mẫu biên bản kiểm tra trong kho biểu mẫu quản lý thi công

QLCL GXD bây giờ không chỉ là phần mềm có 1 file template duy nhất nữa, mà biến thành trung tâm biểu mẫu dữ liệu cho công tác Quản lý thi công xây dựng, QA/QC, QS. Các loại mẫu biên bản trong kho:
  • Mẫu biên bản nghiệm thu xây dựng công trình
  • Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu xây dựng
  • Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
  • Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng
  • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng
  • Các loại Mẫu biên bản như: nghiệm thu khảo sát xây dựng, nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình, Biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng… cũng được chú trọng sưu tầm, bổ sung.
  • Nói chung tất cả các loại mẫu biên bản nghiệm thu xây dựng công trình mới nhất, cần dùng ở công trình, GXD đều cố gắng sưu tầm và đưa vào thư viện để bạn tiện sử dụng.
Đăng ký phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD) ngay để sở hữu kho biểu mấu Quản lý thi công. Không thể chậm trễ hơn nữa, thời đại công nghệ, các công ty khác đầu tư áp dụng phần mềm QLCL GXD nhiều rồi, công ty bạn không thể chậm chân. Liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 hoặc truy cập https://gxd.vn.