Điểm mới của phần mềm QLCL GXD 9.0 – phần 3 – Thư viện tài liệu chuyên ngành xây dựng

Ở phần mềm QLCL GXD, các văn bản, quy định, mẫu biểu, tài liệu, tiện tích… được quản lý trong Thư viện tài liệu.

Chỉ cần bấm phím tắt Ctrl + Shift + F (F có nghĩa là File, Folder tức là tệp và thư mục). Các tài liệu do GXD sưu tầm, biên tập và lưu trữ. Phần mềm QLCL GXD cho phép người sử dụng tham khảo các tài liệu đó.

Tùy vào bản quyền Khóa cứng hay Khóa mềm mà có các ưu tiên về tài liệu khác nhau (miễn phí, có phí).

Khi tải tài liệu, người dùng có thể đặt lựa chọn thư mục chứa các tài liệu tải xuống máy tính.

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn