1.  Các menu hiển thị trên ribbon Quyết toán GXD

1.1.  Menu Hồ sơ

1

Hình 2.11a.  Menu Hồ sơ

STT

TÊN LỆNH

PHÍM TẮT

Ý NGHĨA

1

Tạo hồ sơ thanh quyết toán mớiCtrl + MTạo một file hồ sơ quyết toán mới

2

Mở hồ sơ thanh quyết toán mớiCtrl + OThực hiện lệnh này dùng để tìm mở file quyết toán đã lưu trong ở cứng PC ra thực hiện tiếp hoặc chỉnh sửa.

3

Lưu hồ sơ thanh quyết toánCtrl + SLưu file hồ sơ thanh quyết toán, lưu dạng .xlsm với Excel 2007, 2010, 2013 … và .xls với Excel 2003

4

Chọn cơ sở dữ liệuCtrl + Shift + DChọn bộ dữ liệu csv để sử dụng tương ứng với công trình, hạng mục, gói thầu.

5

Các tùy chọnCác thiết lập ban đầu đề lập hồ thanh toán như: Chi phí chung, vữa sử dụng, nhóm nhân công, đơn giá trong hợp đồng.
  • Hướng dẫn tải và chọn cơ sở dữ liệu

Tải về cơ sở dữ liệu:

(1)  Vào Menu Hồ sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu.

(2)  Chọn tỉnh cần tải tải dữ liệu.

(3)  Kích chọn nút Tải về/ Đợi thông báo thành công.

2

Hình 2.11b. Tải cơ sở dữ liệu

Chọn cơ sở dữ liệu:

(1)  Menu Hồ sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu.

(2)  Chọn đơn giá địa phương cần sử dụng.

(3)  Chọn nút Kích hoạtKết thúc lựa chọn.

 

1.2.  Menu Giá thầu

3

Hình 2.12. Menu Giá thầu

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Chiết tính đơn giá chi tiếtPhân tích hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công một đơn vị khối lượng công tác

2

Bổ sung công tác mớiBổ sung thêm công tác mới từ danh mục công việc sang đơn giá chi tiết cùng các giá trị vật tư liên quan.

3

Xuất biểu giá hợp đồngSau khi hoàn tất việc tính giá cho các công tác, thực hiện lệnh để đưa các đơn giá sang giá hợp đồng

4

Tính giá vật liệuGiá vật liệu phải vận chuyển, bốc xếp mới tới chân hiện xây dựng, lệnh này giúp tính giá vật liệu tới hiện trường xây dựng áp dụng đúng Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ xây dựng.

5

Tính giá ca máyTính giá ca máy bằng 3 phương pháp, 2 phương pháp đầu tính theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng và một phương pháp điều chỉnh đơn giản.

6

Chèn thêm đơn giá vào bảng đơn giá chi tiếtĐưa công tác vừa thêm tại sheet Danh mục công việc vào đúng vị trí trong sheet Đơn giá chi tiết.

1.3.  Menu Thanh toán

4

Hình 2.13. Menu Thanh Toán

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tạo giai đoạn thanh toán
(Ctrl + W)
Tạo các giai đoạn thanh toán của toàn bộ hợp đồng

2

Thanh toán phát sinh trong hợp đồngTạo các bảng tính phát sinh trong hợp đồng theo từng giai đoạn hoặc tất cả cho các giai đoạn.*Chú ý: Tùy vào Tùy chọn loại hợp đồng, tên lệnh này sẽ thay đổi thành Thanh toán theo đơn giá điều chỉnh (Hướng dẫn chi tiết trong bài tập áp dụng)

2.1

Tính giá vật liệuTính giá vật liệu hiện trường, nhân công, máy thi công cho khối lượng phát sinh lớn hơn 20% đối với trường hợp hợp đồng theo đơn giá cố định, hoặc tính giá các giai đoạn trong trường hợp chọn loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh.

2.2

Tính giá nhân công

2.3

Tính giá ca máy

3

Thanh toán phát sinh ngoài hợp đồngTạo các bảng tính phát sinh ngoài hợp đồng theo từng giai đoạn hoặc tất cả cho các giai đoạn

3.1

Tính giá vật liệuTạo các bảng tính giá vật liệu, nhân công, máy thi công cho các công tác phát sinh không có tên trong hợp đồng.

3.2

Tính giá nhân công

3.3

Tính giá ca máy

1.4.  Menu Quyết toán

 5

Hình 2.14. Menu Quyết toán

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Quyết toán phát sinh giảmĐưa ra giá trị phát sinh giảm so với hợp đồng

2

Tổng hợp quyết toánĐưa ra bảng tổng hợp quyết toán, liên kết các giá trị vào một bảng

 

1.5.  Menu Tiện ích

 6

Hình 2.15. Menu Tiện ích

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Sắp xếp bảng vật tưVật tư trong sheet Vật tư thuộc phầnGiá dự thầu/ Thanh toán trong hợp đồng/ Thanh toán ngoài hợp đồngsẽ được sắp xếp lại đúng theo vị trí về vật liệu, nhân công, máy thi công và theo vần Alphabet theo tùy chọn.

2

Kết nối vật tưKết nối lại giá trị vật liệu hiện trường, nhân công, máy thi công vào bảng vật tư; hoặc đơn giá chi tiết theo từng phần Giá thầu/ Thanh toán trong hợp đồng/ Thanh toán ngoài hợp đồng.

3

Tra lại mã vữa và định mức trong DMCVTự động tra lại toàn bộ mã vữa và định mức có trong danh mục công việc. Lệnh này hỗ trợ việc lấy lại số liệu từ một file excel khác.

4

Cập nhật sau khi sửaTính toán lại các bảng Đơn giá chi tiết, vật tư, vật liệu hiện trường, nhân công, giá ca máy trong thành phần giá thầu hoặc giá thanh toán sau khi sửa.

5

Đánh số thứ tự bảng DGCTMặc định hiện tại tên gọi trong sheet Đơn giá chi tiết là DG1, DG2,… ta có thể thay các tên gọi này phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

6

Đổi đơn vị cho công việcLệnh giúp đổi đơn vị các công tác được chọn trong sheet Đơn giá chi tiết, thay đổi từ 100m3 – m3, tấn – kg, …

7

Chuyển đổi phụ lục vữaPhục lục vữa được thay đổi qua lại giữa PC30 – PC40 hoặc có thể khôi phục lại mã vữa gốc

8

Đổi nhóm nhân côngChuyển đổi qua lại giữa các nhóm nhân công I, II và III cho phù hợp với loại hình công trình.

9

Tạo số liệu từ biểu giá hợp đồngCho phép tạo ra danh mục công việc và đơn giá chi tiết cho các công việc được nhập hoặc dán (paste) vào bảng Biểu giá hợp đồng trong sheet Bieu gia hop dong.

10

Tạo lại bảng khối lượngXóa bỏ khối lượng hoàn thành đã nhập trong giai đoạn đang chọn thuộc sheet KL hoan thanhgiúp nhập lại khối lượng hoàn thànhtrong giai đoạn.

11

Tạo lại bảng quyết toánXóa bỏ bảng quyết toán để thực hiện tính toán lại.

12

Tính lại diễn giải khối lượngThay vì phải nhập diễn giải, lệnh này giúp tính lại toàn bộ các phép tính thực hiện trong sheet Danh mục công việc khi trường hợp copy từ file phần mềm khác sang phần mềm Quyết toán GXD.

13

Tùy chọn hiển thị giai đoạnCho phép chỉ hiện những bảng tính trong các sheet liên quan của giai đoạn lựa chọn.

14

Hiện/ẩn diễn giải khối lượngCho phép hiển thị hoặc ẩn đi phần tính toán diễn giải khối lượng trong Biểu giá hợp đồng


1.6.  Các nhóm tích chọn hiển thị

 7

Hình 2.16. Hiển thị sheet theo nhóm

Cũng như các phần mềm khác của GXD, Quyết toán GXD đưa ra tính năng tích chọn hiển thị thông minh các nhóm bảng biểu theo từng nội dung liên quan. Các bảng tính trong các sheet được hiển thị khi tích chọn:

(1)  Giá dự thầu: Danh mục công việc, nhóm các sheet (Đơn giá chi tiết, Vật tư, Vật liệu hiện trường, Nhân công, Giá ca máy), Biểu giá hợp đồng.

(2)  Thanh toán trong hợp đồng: Biểu giá hợp đồng; KL hoàn thành; PL03; và nhóm các sheet (Đơn giá chi tiết, Vật tư, Vật liệu hiện trường, Nhân công, Giá ca máy)của khối lượng công việc phát sinh có trong hợp đồng hoặc theo đơn giá điều chỉnh, Quyết toán.

(3)  Thanh toán ngoài hợp đồng: Biểu giá hợp đồng; Khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; PL04; và nhóm các sheet (Đơn giá chi tiết, Vật tư, Vật liệu hiện trường, Nhân công, Giá ca máy) của công việc phát sinh ngoài hợp đồng,Quyết toán.

(4)  Quyết toán hợp đồng: Biểu giá hợp đồng, KL hoàn thành, KL phát sinh ngoài hợp đồng, PL03, PL04, Quyết toán, Phát sinh giảm, Giá trị hoàn thành.

(5)  Quyết toán hoàn thành: Bao gồm 9 biểu mẫu quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 19/2011/TT- BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

(6)  Hiển thị mặc định: Tích chọn để luôn hiển thị mặc định các sheet khi khởi động.

 

Mucluc