Tuỳ biến chỉnh sửa được số biên bản trong biên bản lấy mẫu

Đối với những công việc có lấy mẫu, nếu tại cột Mã HSNT trống, thì phần mềm sẽ đổ số biên bản mặc định như lập trình của phần mềm (Số biên bản được đánh lần lượt từ 1 đến hết cho những công việc có lấy mẫu).

Có thể Spin biên bản lấy mẫu theo 2 cách:

  1. Spin theo số thứ tự biên bản lấy mẫu
  2. Spin theo số thứ tự công việc
2 cách spin biên bản Lấy mẫu

Tự động chèn mẫu bảng

Các biên bản có rất nhiều nhu cầu các mẫu biểu khác nhau? QLCL GXD 9.0 đã có giải pháp rất thông minh và đột phá cho phép trình bày các mẫu bảng trong sheet Mẫu bảng và gọi vào biên bản.

Các mẫu bảng được tạo ở sheet Mẫu bảng, được tự động gọi vào Biên bản nghiệm thu.

Trong sheet Danh mục NT Công việc, ở dòng ngang tên công việc kích phải chọn bảng mẫu muốn chèn vào trong biên bản.

Khi spin hoặc khi in, phần mềm sẽ tự động thay bảng vào nội dung biên bản. Có nhiều bảng thì trong sheet Mẫu bảng chèn tất cả vào trong 1 mẫu bắt đầu bằng Tên mẫu bảng và kết thúc bằng End.

Việc tạo mẫu ở sheet Mẫu bảng, rồi chèn vào biên bản trực quan, dễ làm, dễ thực hiện hơn và quan trọng là: giải quyết được hầu hết các trường hợp có mẫu bảng cá biệt, không thống nhất.

Người dùng khi chuẩn bị chỉ việc tạo các mẫu bảng trong sheet Mẫu bảng mà thôi.

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn