Select Page

Category: Chứng chỉ hành nghề

Tổ chức xã hội nghề nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Tổ chức xã hội nghề nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. Bạn đọc lưu ý: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân, Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức (công ty, doanh nghiệp nhà...

Read More

Giám sát viên công trình Cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng I

Giám sát viên công trình cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I mới được ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không? Câu trả lời là: Giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ phù hợp với cấp...

Read More
Loading