I. CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

1. Cài đặt phần mềm

Cài phần mềm Quyết toán GXD từ lile cài đặt GXDsoft.exe được cung cấp bởi Công ty Giá Xây Dựng (đĩa CD hoặc tải từ đường link được gửi qua email hoặc tải từ trang http://giaxaydung.vn).

Bộ cài phần mềm GXD

Mời bạn xem Video hướng dẫn cài ở link sau (bộ cài hoặc bạn tìm trong email gửi đến hoặc truy cập https://gxd.vn để tải):

2. Kích hoạt phần mềm

2.1. Khóa mềm

Khoá mềm là một dãy mã bản quyền được Công ty Giá Xây Dựng cung cấp cho người sử dụng. Sau cài đặt, khi bạn chạy Quyết toán GXD lần đầu, hộp thoại Đăng Ký Bản Quyền để bạn nhập thông tin kích hoạt như sau:

Kích chọn mục 2 để đăng kí phần mềm
Nhập các thông tin của bạn và nhập mã kiểm tra

Lưu ý: Trong hình trên dãy mã kích hoạt trên là do Công ty Giá Xây Dựng cung cấp cho bạn khi mua bản quyền phần mềm. Mỗi bản quyền dãy mã sẽ khác nhau và thường chỉ sử dụng kích hoạt cho 1 máy tính (tương tự như bạn nạp thẻ cào cho điện thoại trả trước). Các thông tin này để bảo vệ quyền sử dụng phần mềm của bạn (khi bạn cần cài đặt và cần nhận sự trợ giúp). GXD sẽ xác minh lại thông tin bạn đã đăng ký, nếu thông tin phù hợp thì mới đủ cơ sở để giải quyết.

2.2. Khóa cứng

Nếu bạn sử dụng khóa cứng, chỉ việc cài phần mềm vào máy bằng bộ cài GXDsoftNew.exe và tích chọn phiên bản khóa cứng. Sau khi cài xong phần mềm bạn cắm khóa cứng vào cổng USB của máy tính là sử dụng được.

3. Khởi động phần mềm

Chạy Quyết toán GXD có thể theo 3 cách như sau(Lưu ý: Phần mềm chỉ chạy trên Excel 2007 trở lên):

Cách 1. Kích đúp vào biểu tượng của Quyết toán GXD trên màn hình desktop, phần mềm sẽ mở sẵn ra một hồ sơ thanh quyết toán mới.

Kích đúp chọn Phần mềm Quyết toán GXD

Cách 2: Vào Start / All program / Quyet toan GXD

Cách 3. Vào thư mục cài phần mềm C:\Quyet toan GXD và kích đúp vào file QuyettoanGXD.exe

Kích đúp vào QuyettoanGXD.exe để chạy phần mềm

TRỞ LẠI MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUYẾT TOÁN GXD