Trong một số trường hợp các biên bản nghiệm thu công việc không có bảng tiêu chí kiểm tra nhưng ở 1 số biên bản vẫn có bảng tiêu chí kiểm tra thì chỉ cần thao tác như sau:

Bước 1: tại Sheet Danh mục NT cong viec tích vào Bảng mẫu:

Bước 2: Biên bản nghiệm thu công việc nào không có bảng tiêu chí kiểm tra thì nhập giá trị “#”.

Ví dụ: Biên bản nghiệm thu công việc số 1 có bảng tiêu chí kiểm tra, nhưng biên bản nghiệm thu công việc số 2 không có bảng tiêu chí kiểm tra:

Bước 3: Sang biên bản nghiệm thu công việc để kiểm tra

Biên bản nghiệm thu của công việc không nhập giá trị “#” bên Sheet Danh muc NT cong viec

 Biên bản nghiệm thu của công việc có nhập giá trị “#” bên Sheet Danh muc NT cong viec

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD rất linh hoạt trong việc xử lý các tình huống khi mẫu biên bản nghiệm thu thay đổi.

Chúc bạn thành công hơn nữa trong Quản lý chất lượng công trình và hãy ứng dụng phần mềm QLCL GXD vào công việc để công việc của bạn trở nên đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng hơn.

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Phương Anh – 0975 381 900
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn