Các kĩ sư công nghệ như dầu, xi măng, hóa chất,… nhiều năm xây nhà máy có được cấp Chứng chỉ Quản lý dự án không ạ?

Trả lời:

Cơ sở pháp lý cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Vấn đề cấp Chứng chỉ Quản lý dự án (Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án xây dựng) được quy định tại:
– Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
– Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Cụ thể về vấn đề cấp chứng chỉ Quản lý dự án cho các đối tượng kỹ sư trong câu hỏi

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề QLDA xây dựng là:
“5. Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”
 
Như vậy bằng của các Kỹ sư công nghệ như dầu, xi măng, hóa chất,… có thể thuộc vào đoạn “chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề“.

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án

Theo Điều 1 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, khoản 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định như sau:
“Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”.
Chi tiết cấp Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án tại Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (VACE) xin liên hệ: Mr Nguyễn Thế Anh – Tổng Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam, theo số điện thoại 0975 398 111 về công tác cấp chứng chỉ hành nghề và kết nạp hội viên.