Đổi tên đơn vị mới vào tất cả các vị trí biên bản có liên quan – Điểm mới của PM QLCL GXD bản 9.0

Với mỗi cột nhóm ký tại sheet Ký biên bản sẽ có tên các đơn vị tham gia nghiệm thu tương ứng, bạn chỉ cần nhập tên các đơn vị đó thì bên biên bản nghiệm thu phần mềm sẽ tự động thay đổi tên đơn vị mới theo nhóm ký bạn chọn.

Thay đổi đơn vị tham gia

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Thanh Mai 0974 144 726
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn