VÍ DỤ 2: DẠNG BÀI TẬP HỢP ĐỒNG ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH – KHÔNG PHÁT SINH

Đề bài:

Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD hoặc Excel để lập bảng tính toán giá trị thanh toán, hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán từng giai đoạn, quyết toán theo mẫu phụ lục 08b, nghị định 11/2020-NĐ-CP với các thông tin hợp đồng như sau:

Loại công trình : Công trình dân dụng.

Hình thức giá hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Công ty Giá Xây Dựng

Hạng mục: Trung tâm lập trình phần mềm GXD

Địa điểm: Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Tạm ứng hợp đồng: 20% giá trị hợp đồng. Thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80%.

Thanh toán theo 3 giai đoạn với bảng khối lượng đã được nghiệm thu.

KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ TRONG BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

STT
MÃ ĐƠN GIÁ
TÊN CÔNG VIỆC
ĐƠN VỊ
KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG
ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG
THÀNH TIỀN
1 AB.11443 Đào móng cột 1.001,520 401.344 401.954.142
2 AF.11111 Bê tông lót mác 100 67,680 1.086.258 73.517.927
3 AF.11213 Bê tông móng cột 147,600 1.374.719 202.908.521
4 AF.61110 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤10mm tấn 4,900 25.418.458 124.550.445
5 AF.61120 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤18mm tấn 5,790 24.879.998 144.055.190
  TỔNG CỘNG   946.986.224
  LÀM TRÒN     946.986.000

BẢNG KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU THEO CÁC GIAI ĐOẠN

STT
MÃ HIỆU
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐVT
KHỐI LƯỢNG
HỢP ĐỒNG
GĐ1
GĐ2
GĐ3
1 AB.11443 Đào móng cột m3 1001,52 1001,52 0,00 0,00
2 AF.11111 Bê tông lót mác 100 m3 67,68 35,80 31,88 0,00
3 AF.11213 Bê tông móng cột m3 147,60 61,10 40,50 46,00
4 AF.61110 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤10mm tấn 4,90 0,90 2,20 1,80
5 AF.61120 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤18mm tấn 5,79 1,10 3,50 1,19

Bài làm:

Sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để tính giá trị thanh quyết toán của hợp đồng

Bước 1 : Mở phần mềm quyết toán GXD, chọn CSDL, lưu file

Cách 1 : Kích đúp vào biểu tượng Quyet toan GXD trên màn hình Desktop

Cách 2: Vào menu Start của Windows sau đó chọn All programs / Quyet toan GXD

Cách 3: Vào thư mục C:\Quyettoan GXD kích đúp vào file QuyettoanGXD.exe

Sau khi khởi động thì phần mềm có giao diện như sau:

Hình 1.1 – Giao diện phần mềm Quyết toán GXD

Bước 2: Chọn mẫu Quyết toán 08b

Bạn vào mục Hồ sơ -> 6.Chọn mẫu Quyết toán và tích chọn mẫu Quyết toán 08b và bấm đồng ý

Hình 1.2. Chọn mẫu Quyết toán 08b

Bước 3: Nhập thông tin ban đầu về hợp đồng ở sheet Ts

Nhập thông tin Công trình, hạng mục, chủ đầu tư địa điểm thi công, loại công trình, định mức tỷ lệ và thông số hợp đồng.

Hình 1.3.a – Thông tin chung về công trình

Hình 1.3.b – Thông tin chung về công trình

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1358c397.PNG

Hình 1.3.c – Thông số hợp đồng

Bước 4: Lưu file định dạng .xlsm

Các bạn lưu file Quyết toán với đuôi dạng .xlsm, đây là 1 dạng thông dụng của Excel cho phép chứa các hàm lập trình thêm. Không lưu loại .xlsx, .xlsb sẽ bị Excel loại hết các hàm khối lượng và hàm đọc số thành chữ, gây lỗi khó chỉnh sửa.

Hình 1.4 – Lưu file Quyết toán

Bước 5: Thiết lập Tùy chọn

Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ trong hợp đồng. Ở đề bài này, các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng đơn giá cố định.

Thao tác: Hồ sơ/Các tùy chọn/Hợp đồng đơn giá cố định

Hình 1.5. Hộp thoại lựa chọn hình thức hợp đồng

Bước 6: Tạo lại biểu giá hợp đồng

Tại sheet Biểu giá hợp đồng nhập lần lượt mã hiệu đơn giá, tên công việc, và khối lượng như hình dưới. Quá trình làm thường xuyên Ctrl+S để lưu dữ liệu.

Ở đây đã có mã đơn giá, tên công việc, đơn vị và khối lượng hợp đồng nên ta trực tiếp copy từ đề bài ra và thực hiện thao tác như sau: Hợp đồng/Tạo lại biểu giá hợp đồng.

Hình 1.6.a – Thao tác tạo lại biểu giá hợp đồng

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\SNAGHTML13938aa6.PNG

Hình 1.6.b – Biểu giá hợp đồng

Bước 7: Tạo các giai đoạn thanh toán

Theo đề bài hợp đồng thanh toán theo 3 giai đoạn với bảng khối lượng đã được nghiệm thu. Để tạo giai đoạn thanh toán ta thực hiện các thao tác sau: Từ sheet Bieu gia HD nhấn chọn: Thanh toán / 1. Tạo giai đoạn thanh toán (có thể dùng phím tắt Ctrl+W). Công việc này để tạo giai đoạn thanh toán thứ nhất. Kết quả ta có được tại sheet KL hoan thanh như sau:

Hình 1.7.a – Thao tác tạo giai đoạn thanh toán

Hình 1.7.b – Khối lượng thực hiện ở các giai đoạn

Do đề bài đã cho khối lượng nghiệm thu ở các giai đoạn, nên ta sẽ nhập trực tiếp vào cột Khối lượng toàn phần. Kết quả thu được như sau:

Hình 1.7.c – Nhập khối lượng nghiệm thu tại giai đoạn 1

Tiếp tục tạo giai đoạn thanh toán thứ 2 và thứ 3. Thao tác thực hiện tương tự tạo giai đoạn thanh toán thứ 1. Đồng thời nhập khối lượng thanh toán ở từng giai đoạn như ở để bài, kết quả như sau :

Hình 1.7.c – Khối lượng thanh toán của giai đoạn thứ 2

Hình 1.7.d – Khối lượng thanh toán của giai đoạn thứ 3

Các giai đoạn thanh toán và khối lượng thực hiện được nghiệm thu và khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng được link trực tiếp sang sheet Kiem soat như sau :

Hình 1.7.e – Kiểm soát khối lượng theo hợp đồng

Phần mềm Quyết toán GXD căn cứ Phụ lục 08b Nghị định 11/2020-NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước để lập và hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán, xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán. Sau khi nhập xong khối lượng của các giai đoạn thanh toán kết quả được link trực tiếp sang sheet PL08b như sau:

Hình 1.7.f – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thanh theo hợp đồng đề nghị thanh toán theo từng giai đoạn

Bước 8: Kiểm tra và in ấn

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn xuất bảng đề nghị thanh toán và xuất bảng đề nghị quyết toán và kiểm tra lại trước khi in ấn

Hình 1.8. Thao tác lệnh xuất bảng đề nghị thanh toán và Quyết toán